Nieuws

21 december 2021

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 113,6% per eind november

In november daalde de marktrente waardoor onze pensioenverplichtingen stegen in waarde. Ondanks de onzekerheid op de aandelenmarkten wegens de ontdekking en opmars van de Covid-19 Omikron-variant ( en daarmee de waardedaling van onze aandelenbeleggingen) nam dankzij de renteafdekking de totale waarde van de beleggingsportefeuille licht toe. Onze dekkingsgraad steeg van 113,3% (oktober 2021) naar 113,6% per eind november 2021.

21 december 2021

Nieuws

Bereikbaarheid feestdagen 2021

De feestdagen vallen dit jaar allemaal in de weekenden. Hebt u vragen? U kunt tijdens werkdagen gewoon bij ons terecht tussen 08.30 en 17.00 uur. Wij wensen u fijne feestdagen & een gezond en gelukkig 2022.

20 december 2021

Nieuws

Opbouwpercentages voor 2022 vastgesteld

Het bestuur heeft voor 2022 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,30% voor medewerkers van de Volksbank en 1,12% voor medewerkers van Athora.

20 december 2021

Nieuws

Uw pensioen in 2022

Bekijk hier wanneer u in 2022 uw pensioenuitkering- en specificatie ontvangt. En wanneer u uw jaaropgaaf 2021 kunt verwachten.

20 december 2021

Nieuws

Pensioenen per 1 januari 2022 met 0,98% verhoogd

Per 1 januari 2022 verhogen wij de pensioenen van alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden met 0,98%. In de huidige pensioenregeling geldt een voorwaardelijke indexatie. Dat betekent dat we de pensioenen alleen kunnen verhogen wanneer de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.

3 december 2021

Nieuws

Dekkingsgraad 31 oktober 2021: 114,7%

Doordat ons pensioenvermogen in oktober sterker steeg dan de pensioenverplichtingen, steeg de dekkingsgraad licht. De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds steeg licht van 114,6% naar 114,7%.

15 november 2021

Nieuws

Horizon verbreden? Word lid van het verantwoordingsorgaan van ons Pensioenfonds!

Wil jij graag actief meepraten over diverse pensioenonderwerpen en je oordeel kunnen geven over het beleid dat door het bestuur van het pensioenfonds wordt gevoerd en de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt? Dan is het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zeker iets voor jou!

8 november 2021

Nieuws

Ondanks daling op VBDO ranglijst, met volle overtuiging veel aandacht voor duurzaamheid in beleid en uitvoering

Op 2 november jl. heeft VBDO haar jaarlijkse benchmark rapport duurzaamheid  inclusief een ranglijst gepubliceerd. In dit rapport worden de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen over het afgelopen jaar beoordeeld en gerangschikt op hun duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In deze lijst is de positie van ons pensioenfonds helaas aanzienlijk verslechterd, van de twintigste positie in 2019 naar plaats 36 in 2020. Wij realiseren ons dat dit een plek is die niet past bij de ambities en eigen beleving van het pensioenfonds en onze deelnemers.

1 november 2021

Nieuws

Pensioen3daagse van start: check uw pensioen!

Weet u wat u later aan pensioen ontvangt? Is dit voldoende voor u? En welke veranderingen hebben invloed op uw pensioen? Van 2 t/m 4 november vindt de jaarlijkse landelijke campagne Pensioen3daagse plaats. Dit is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken met als doel het pensioenbewustzijn in Nederland te verhogen. Verschillende organisaties en individuen, banken, pensioenfondsen en – verzekeraars zijn aangehaakt en ook wij doen mee!

29 oktober 2021

Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL 100% fossielvrij?

Afgelopen weken hebben 2 grote bedrijfstakpensioenfondsen (PME en ABP) in de media gemeld dat zij volledig zijn gestopt of gaan stoppen met investeringen in producenten van fossiele brandstoffen. Dit heeft ook bij deelnemers van Pensioenfonds SNS REAAL tot de vraag geleid of het pensioenfonds belegt in dergelijke bedrijven?