Nieuws

19 oktober 2020

Nieuws

Hoe kunnen wij u beter helpen?

Sinds begin oktober ontvangt u automatisch een korte vragenlijst, als u via de mail of telefoon contact met ons hebt gehad.

13 oktober 2020

Nieuws

Bewijs van in leven zijn

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? In oktober vragen we u om een bewijs van in leven zijn.

17 september 2020

Nieuws

Lijn van herstel dekkingsgraad zet zich ook door in augustus: 108,3%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo augustus (108,3%) gestegen ten opzichte van per ultimo juli (107,1%).

31 augustus 2020

Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL stelt NN IP aan als fiduciair dienstverlener

Vanaf 1 september 2020 wordt het balansrisicomanagement en vermogensbeheer van Pensioenfonds SNS REAAL verzorgd door Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP).

13 augustus 2020

Nieuws

Ook herstel van de dekkingsgraad in juli, dekkingsgraad juli 2020 gestegen naar 107,1%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo juli (107,1%) gestegen ten opzichte van per ultimo juni (106,2%).

23 juli 2020

Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL zoekt bestuurder

In verband met vertrek van één van onze bestuursleden is binnen het bestuur van pensioenfonds SNS REAAL een vacature namens de actieve deelnemers bij VIVAT ontstaan.

10 juli 2020

Nieuws

Wederom herstel in juni, dekkingsgraad juni 2020 gestegen naar 106,2%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo juni (106,2%) gestegen ten opzichte van per ultimo mei (105,3%).

1 juli 2020

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2020

Het Pensioenfonds heeft haar nieuwsbrief van juni 2020 verstuurd.

19 juni 2020

Nieuws

Jaarverslag 2019 online beschikbaar

In 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen van 110% naar 111,7%. De forse rentedaling (de voor het pensioenfonds belangrijke lange rente daalde maar liefst 0,77%-punt) heeft geleid tot een flinke toename van de voorziening pensioenverplichtingen van het pensioenfonds en had daarmee een grote negatieve impact op de dekkingsgraad.

18 juni 2020

Nieuws

Licht herstel zet zich door, dekkingsgraad mei 2020 gestegen naar 105,3%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo mei (105,3%) licht gestegen ten opzichte van ultimo april (104,8%).