Nieuws

29 oktober 2021

Nieuws

Inloggen Mijn Pensioen niet mogelijk op 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober tussen 09:00 en 17:00 kunt u tijdelijk niet inloggen op Mijn Pensioen. Dit komt door geplande werkzaamheden aan onze servers. De website zelf blijft gedurende deze tijd wel bereikbaar.

25 oktober 2021

Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in september 2021 naar 114,6%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo september (114,6%) licht gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo augustus (114,2%). Hoewel het pensioenvermogen afnam, daalde de voorziening pensioenverplichtingen met een relatief grotere omvang.

18 oktober 2021

Nieuws

Upload uw bewijs van in leven zijn via Mijn pensioen

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Upload uw Bewijs van in leven gaan

24 september 2021

Nieuws

Resultaten nader onderzoek naar datalek bij BSG zijn bekend

Onze uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group (BSG) heeft de mogelijk gelekte data nader laten analyseren. De uitkomst van dit onderzoek is bekend en is in lijn met de voorlopige analyse.

17 september 2021

Nieuws

Pensioenfonds over op digitale communicatie

Wij communiceren voortaan digitaal met u.

17 september 2021

Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 op de deurmat

Weet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd?

17 september 2021

Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in augustus 2021 naar 114,2%

De nominale dekkingsgraad is per eind augustus (114,2%) gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad eind juli (113,2%).

19 augustus 2021

Nieuws

Overname van onze vermogensbeheerder NN IP

Onze vermogensbeheerder Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP) wordt overgenomen door de grote internationale vermogensbeheerder Goldman Sachs Asset Management.

19 augustus 2021

Nieuws

Dekkingsgraad daalt in juli 2021 naar 113,2%

De nominale dekkingsgraad is per eind juli (113,2%) gedaald ten opzichte van de dekkingsgraad eind juni (114,9%).

10 augustus 2021

Nieuws

Update datalek bij onze uitvoerder Blue Sky Group – lijst met veelgestelde vragen

De uitvoeringsorganisatie van uw pensioenfonds, Blue Sky Group, is helaas getroffen door een datalek.