Nieuws

1 maart 2021

Nieuws

Digitale nieuwsbrief februari 2021

Digitale nieuwsbrief Pensioenfonds SNS REAAL februari 2021 met o.a. harmonisatie van de pensioenregeling en nieuw bestuurslid gezocht.

19 februari 2021

Nieuws

Dekkingsgraad daalt in januari naar 110,7%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo januari (110,7%) gedaald ten opzichte van per ultimo december (111,2%).

16 februari 2021

Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL zoekt bestuurder namens gepensioneerden

Wie komt ons bestuur namens de gepensioneerden vertegenwoordigen?

16 februari 2021

Nieuws

Nieuw: videobellen

Vanaf februari zijn we gestart met een proef voor videobellen. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

11 februari 2021

Nieuws

Bijna met pensioen? Omrekenfactoren zijn gewijzigd per 1 januari 2021

Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld op basis van onder andere de hoogte van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2021 zijn deze omrekenfactoren gewijzigd.

8 februari 2021

Nieuws

Brieven over de harmonisatie per 1 januari 2021 zijn nog niet verstuurd

Afgelopen week is gebleken dat we hier toch nog meer tijd voor nodig hebben.

25 januari 2021

Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in december naar 111,1%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo december (111,1%) gestegen ten opzichte van per ultimo november (110,5%).

4 januari 2021

Nieuws

Uw Pensioen in 2021

Lees hier wanneer u in 2021 uw pensioenuitkering ontvangt. En wanneer u uw jaaropgaaf 2020 en pensioenspecificatie 2021 kunt verwachten.

22 december 2020

Nieuws

Per 1 januari 2021 harmoniseren we alle verschillende pensioenregelingen naar de huidige regeling

Per 1 januari 2021 gaan we alle verschillende pensioenregelingen harmoniseren naar de huidige regeling met pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

21 december 2020

Nieuws

Indexatiebesluit 2021

Het bestuur heeft besloten de pensioenen niet te verhogen per 1 januari 2021.