Nieuwe pensioenregeling

We gaan naar een nieuwe pensioenregeling

De overheid heeft vanaf 1 juli 2023 nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling veranderen. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan.

De werkgevers en vakbonden zijn op dit moment in onderhandeling om de nieuwe pensioenregeling vorm te geven. Zij bepalen hoe de pensioenregeling er in de toekomst uit gaat zien en wat er gebeurt met alle opgebouwde pensioenen. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat de werkgevers en vakbonden bij met informatie en advies.

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

1. Een persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. 

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Daarom komen er nieuwe regels. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

SNS Reaal

Tijdlijn

Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

Het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gegaan. Daarna is het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gegaan.

Op 29 maart 2022 heeft minister Carola Schouten het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingediend bij de Tweede Kamer.

Op 22 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit jaar wordt het aangenomen wetsvoorstel behandeld door de Eerste Kamer.

De wet is van kracht gegaan op 1 juli 2023. Pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 mei de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) aangenomen na een stemming. Een grote meerderheid stemde voor de wet.

De nieuwe wetgeving is ingegaan. De sociale partners maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.

De sociale partners nemen een besluit over uw nieuwe pensioenregeling.

De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Wij houden u op de hoogte

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Zodra duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op uw pensioen brengen we u hier vanzelfsprekend van op de hoogte.

Wilt u eerder al worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief om actuele informatie te ontvangen. Log in op Mijn pensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden. 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Stel uw vraag over de Wet toekomst pensioenen

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over hebt. Wij gaan de meest gestelde vragen beantwoorden in de speciale papieren nieuwsbrief over de Wtp die we in het najaar versturen en op onze website. U kunt uw vraag mailen naar communicatie@blueskygroup.nl. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u terecht bij de Pensioenservice

Ik ontvang nog geen pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen

Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen  steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

Het streven is dat de nieuwe regels voor pensioen per 1 juli 2023 ingaan, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. sociale partners en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

Voorlopig verandert er nog niets. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken de sociale partners nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Ik ontvang al pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen

Ja, ook als u al pensioen ontvangt krijgt u te maken met nieuwe regels voor uw pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, is helaas nog niet bekend. De werkgever en de werknemersverenigingen gaan hier de komende jaren afspraken over maken.

Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. De werkgever en de werknemersverenigingen maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de nieuwe pensioenregels en het invaren staan in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP). In de WTP is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de nieuwe regels ook voor hun pensioen gaan gelden.

Het zal wel nog enige tijd duren voordat wij u kunnen laten zien wat de veranderingen voor uw pensioenuitkering betekenen. Uiterlijk 1 januari 2027 is de pensioenregeling aangepast. We begrijpen dat dit een onzekere tijd is. De komende periode bepalen de werkgever en werknemersverenigingen, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvangt u hier meer informatie over.