Nieuws

15 februari 2024

Nieuws

Toelichting op het indexatiebesluit

Begin december 2023 heeft het bestuur besloten de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen. Hierop hebben we veel reacties ontvangen van teleurgestelde deelnemers. Dit begrijpen wij. Wij hadden het zelf ook heel graag anders gezien. Graag geven wij daarom meer toelichting hoe wij tot dit besluit zijn gekomen en waarom verschillende andere pensioenfondsen wel konden indexeren.
24 januari 2024

Nieuws

Jaaropgaaf 2023 beschikbaar in Mijn pensioen

Onder Mijn documenten in Mijn pensioen staat uw jaaropgaaf 2023 klaar.
18 januari 2024

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 117,4% per eind december 2023

De beleidsdekkingsgraad is in december licht gestegen van 117,3% naar 117,4%. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).
9 januari 2024

Nieuws

Jouw pensioenuitkering in 2024

Ontvang je een pensioen of ga je pensioen ontvangen van ons in 2024? Lees dan hierover meer over jouw pensioenuitkering in 2024.
28 december 2023

Nieuws

Jouw pensioenopbouw in 2024

Dankzij de gestegen marktrente is het voor het eerst in een aantal jaren mogelijk het opbouwpercentage voor actieve deelnemers voor zowel Athora als de Volksbank weer op 1,875% van de pensioengrondslag vast te stellen per 1 januari 2024.
21 december 2023

Nieuws

Meer jaarruimte voor extra pensioensparen vanaf 2023

Naast uw AOW en uw pensioen bij het pensioenfonds, kunt u ook zelf extra pensioen regelen. Dit kan bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente. De jaarruimte is het bedrag waarmee u uw pensioen jaarlijks mag aanvullen. Dit bedrag mag u aftrekken van uw inkomen, waardoor u nu minder belasting betaalt.
19 december 2023

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 117,3% per eind november 2023

De beleidsdekkingsgraad is in oktober gedaald. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).
11 december 2023

Nieuws

Digitale nieuwsbrief december 2023

In deze editie leest u onder andere over terugblik en vooruitblik door Margreet Oostenbrink, (voorzitter van het bestuur), geen verhoging pensioenen per 1 januari 2024 en onderzoek beleggen voor jouw pensioen.
6 december 2023

Nieuws

Terugblik en vooruitblik door Margreet Oostenbrink, voorzitter van het bestuur

Het jaar 2023 is bijna voorbij. Het is daarom goed om terug te kijken op dit jaar en vooruit te blikken naar 2024.
6 december 2023

Nieuws

Geen verhoging pensioenen per 1 januari 2024

Het bestuur van pensioenfonds SNS REAAL heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen. We begrijpen dat dit een teleurstellende boodschap is. Daarom leggen we graag uit hoe we deze beslissing hebben genomen.