Nieuws

13 december 2017

Nieuws

Workshops ‘Mijn Pensioen’ blijven in trek

‘Mijn Pensioen’, het nieuwe online dashboard op de website, is een hit. Steeds meer deelnemers loggen in om hun persoonlijke pensioeninformatie te bekijken. Ook de ‘Mijn Pensioen’-workshops trekken veel belangstelling.
13 december 2017

Nieuws

Dekkingsgraad per 30 november 2017 is gelijk gebleven (115,7%)

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in november gelijk gebleven ten opzichte van oktober en bedraagt op 30 november 2017 115,7%.
13 december 2017

Nieuws

Nieuw: pensioenreglement in klare taal

Voor de lol in het pensioenreglement duiken. Bijna niemand doet het. Begrijpelijk, want van een dik pak papier met lange zinnen en moeilijke woorden word je niet echt vrolijk. Maar in het reglement  staat wel hoe je pensioen wordt vastgesteld en welke rechten je hebt.
12 december 2017

Nieuws

Gezocht: betrokken bestuurder namens gepensioneerden

In de statuten van het pensioenfonds staat dat een bestuurder maximaal twee termijnen van vier jaar in het bestuur mag zitten. Een bestuurslid wordt voorgedragen door het Verantwoordingsorgaan.
4 december 2017

Nieuws

In dienst bij de Volksbank? Stem op jouw kandidaat voor het verantwoordingsorgaan!

Het verantwoordingsorgaan (VO) vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Zij geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en geeft het bestuur advies over allerlei aangelegenheden en voorgenomen besluiten.
30 oktober 2017

Nieuws

Dekkingsgraad per 30 september 2017 gestegen naar 115,5%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in september gestegen en bedraagt op 30 september 2017 115,5%.
30 oktober 2017

Nieuws

Digitale nieuwsbrief oktober 2017

In oktober 2017 heeft het pensioenfonds een nieuwe digitale nieuwsbrief uitgebracht.
13 oktober 2017

Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL wederom hoog op ranglijst verantwoord beleggen

In het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) naar verantwoord beleggen door pensioenfondsen voert Pensioenfonds SNS REAAL ook dit jaar de lijst aan van kleinere pensioenfondsen, samen  met Pensioenfonds Openbaar Vervoer en Ahold pensioenfonds.
13 oktober 2017

Nieuws

Werkgevers brengen pensioen ook in 2018 onder bij pensioenfonds

Zowel de Volksbank als VIVAT hebben bij het pensioenfonds aangegeven dat zij in 2018 de pensioenregeling weer bij het pensioenfonds zullen onderbrengen.
13 oktober 2017

Nieuws

Dekkingsgraad per 30 september 2017 gestegen naar 115,5%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in september gestegen en bedraagt op 30 september 2017 115,5%.