Nieuws

15 november 2021

Nieuws

Horizon verbreden? Word lid van het verantwoordingsorgaan van ons Pensioenfonds!

Wil jij graag actief meepraten over diverse pensioenonderwerpen en je oordeel kunnen geven over het beleid dat door het bestuur van het pensioenfonds wordt gevoerd en de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt? Dan is het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zeker iets voor jou!

8 november 2021

Nieuws

Ondanks daling op VBDO ranglijst, met volle overtuiging veel aandacht voor duurzaamheid in beleid en uitvoering

Op 2 november jl. heeft VBDO haar jaarlijkse benchmark rapport duurzaamheid  inclusief een ranglijst gepubliceerd. In dit rapport worden de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen  over het afgelopen jaar beoordeeld en gerangschikt op hun duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In deze lijst is de positie van ons pensioenfonds helaas aanzienlijk verslechterd, van de twintigste positie in 2019 naar plaats 36 in 2020. Wij realiseren ons dat dit een plek is die niet past bij de ambities en eigen beleving van het pensioenfonds en onze deelnemers. De vraag die deze beoordeling oproept is dan ook of ons pensioenfonds in 2020 minder verantwoord is gaan beleggen, of dat ons duurzaamheidsbeleid tekort schiet? Het korte antwoord hierop is: Nee.

1 november 2021

Nieuws

Pensioen3daagse van start: check uw pensioen!

Weet u wat u later aan pensioen ontvangt? Is dit voldoende voor u? En welke veranderingen hebben invloed op uw pensioen? Van 2 t/m 4 november vindt de jaarlijkse landelijke campagne Pensioen3daagse plaats. Dit is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken met als doel het pensioenbewustzijn in Nederland te verhogen. Verschillende organisaties en individuen, banken, pensioenfondsen en – verzekeraars zijn aangehaakt en ook wij doen mee!

29 oktober 2021

Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL 100% fossielvrij?

Afgelopen weken hebben 2 grote bedrijfstakpensioenfondsen (PME en ABP) in de media gemeld dat zij volledig zijn gestopt of gaan stoppen met investeringen in producenten van fossiele brandstoffen. Dit heeft ook bij deelnemers van Pensioenfonds SNS REAAL tot de vraag geleid of het pensioenfonds belegt in dergelijke bedrijven?

29 oktober 2021

Nieuws

Inloggen Mijn Pensioen niet mogelijk op 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober tussen 09:00 en 17:00 kunt u tijdelijk niet inloggen op Mijn Pensioen. Dit komt door geplande werkzaamheden aan onze servers. De website zelf blijft gedurende deze tijd wel bereikbaar.

25 oktober 2021

Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in september 2021 naar 114,6%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo september (114,6%) licht gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo augustus (114,2%). Hoewel het pensioenvermogen afnam, daalde de voorziening pensioenverplichtingen met een relatief grotere omvang.

18 oktober 2021

Nieuws

Upload uw bewijs van in leven zijn via Mijn Pensioen

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Upload uw Bewijs van in leven gaan

24 september 2021

Nieuws

Resultaten nader onderzoek naar datalek bij BSG zijn bekend

Onze uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group (BSG) heeft de mogelijk gelekte data nader laten analyseren. De uitkomst van dit onderzoek is bekend en is in lijn met de voorlopige analyse.

17 september 2021

Nieuws

Pensioenfonds over op digitale communicatie

Wij communiceren voortaan digitaal met u.

17 september 2021

Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 op de deurmat

Weet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd?