Nieuws

20 januari 2022

Nieuws

Brief over harmonisatie van de pensioenregelingen

Deze week ontvangt u een brief met uitleg over de harmonisatie van de pensioenregelingen per 1 januari 2022. Wilt u meer weten? Klik dan door voor meer informatie, video-uitleg en Q&A's over de harmonisatie van de pensioenregelingen. Als er door de harmonisatie iets voor u verandert, ontvangt u begin februari een persoonlijke brief waarin u in een overzicht ziet wat de harmonisatie voor u betekent.
27 december 2021

Nieuws

Digitale nieuwsbrief december 2021

Bekijk hier de december 2021 editie van onze driemaandelijkse digitale nieuwsbrief. In deze editie leest u onder andere alles over de harmonisatie, uw pensioen in 2022, de verhoging van de pensioenen 2022 en de financiële positie van het fonds.
22 december 2021

Nieuws

Harmonisatie pensioenregelingen gaat door!

Goed nieuws! De al eerder aangekondigde harmonisatie van de pensioenregeling kunnen wij per 1 januari 2022 gaan uitvoeren.
21 december 2021

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 113,6% per eind november

In november daalde de marktrente waardoor onze pensioenverplichtingen stegen in waarde. Ondanks de onzekerheid op de aandelenmarkten wegens de ontdekking en opmars van de Covid-19 Omikron-variant ( en daarmee de waardedaling van onze aandelenbeleggingen) nam dankzij de renteafdekking de totale waarde van de beleggingsportefeuille licht toe. Onze dekkingsgraad steeg van 113,3% (oktober 2021) naar 113,6% per eind november 2021.
21 december 2021

Nieuws

Bereikbaarheid feestdagen 2021

De feestdagen vallen dit jaar allemaal in de weekenden. Hebt u vragen? U kunt tijdens werkdagen gewoon bij ons terecht tussen 08.30 en 17.00 uur. Wij wensen u fijne feestdagen & een gezond en gelukkig 2022.
20 december 2021

Nieuws

Opbouwpercentages voor 2022 vastgesteld

Het bestuur heeft voor 2022 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,30% voor medewerkers van de Volksbank en 1,12% voor medewerkers van Athora.
20 december 2021

Nieuws

Uw pensioen in 2022

Bekijk hier wanneer u in 2022 uw pensioenuitkering- en specificatie ontvangt. En wanneer u uw jaaropgaaf 2021 kunt verwachten.
20 december 2021

Nieuws

Pensioenen per 1 januari 2022 met 0,98% verhoogd

Per 1 januari 2022 verhogen wij de pensioenen van alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden met 0,98%. In de huidige pensioenregeling geldt een voorwaardelijke indexatie. Dat betekent dat we de pensioenen alleen kunnen verhogen wanneer de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.
3 december 2021

Nieuws

Dekkingsgraad 31 oktober 2021: 114,7%

Doordat ons pensioenvermogen in oktober sterker steeg dan de pensioenverplichtingen, steeg de dekkingsgraad licht. De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds steeg licht van 114,6% naar 114,7%.
15 november 2021

Nieuws

Horizon verbreden? Word lid van het verantwoordingsorgaan van ons Pensioenfonds!

Wil jij graag actief meepraten over diverse pensioenonderwerpen en je oordeel kunnen geven over het beleid dat door het bestuur van het pensioenfonds wordt gevoerd en de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt? Dan is het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zeker iets voor jou!