Nieuws

27 februari 2019

Nieuws

Nieuwe bestuursvoorzitter Margreet Oostenbrink: ‘We mogen allemaal trots zijn op het pensioenfonds’

Mensen en organisaties in hun wederzijdse afhankelijkheid in beweging brengen. Dat is de passie en de kracht van onze nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter Margreet Oostenbrink.

27 februari 2019

Nieuws

Vernieuwd verantwoordingsorgaan uit de startblokken

In verband met het aflopen van zittingstermijnen zijn in december en januari verkiezingen geweest voor nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan (hierna VO).

15 februari 2019

Nieuws

Dekkingsgraad per 31 januari 2019: 111,0%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo januari (111,0%) gestegen ten opzichte van ultimo december (109,7%).

26 januari 2019

Nieuws

Opbouwpercentage 2019 voor de Volksbank en VIVAT bekend

Pensioenfonds SNS REAAL voert voor zowel de Volksbank als VIVAT de pensioenregeling uit. Beide werkgevers hebben eigen cao’s en overige arbeidsvoorwaarden.

24 januari 2019

Nieuws

Pensioenen per 1 januari 2019 met 0,8% verhoogd

Goed nieuws voor alle deelnemers. Op 1 januari 2019 heeft het pensioenfonds de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen met 0,8% verhoogd.

23 januari 2019

Nieuws

Dekkingsgraad in 2018 gedaald

Het pensioenfonds heeft 2018 afgerond met een dekkingsgraad van 109,7%. Eind 2017 bedroeg deze nog 115,9%.

22 januari 2019

Nieuws

Dekkingsgraad per 31 december 2018 gedaald (109,7%)

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo december (109,7%) gedaald ten opzichte van ultimo november (112,8%*).

10 januari 2019

Nieuws

Wanneer ontvangt u uw pensioenuitkering?

In 2019 ontvangt u uw pensioenuitkering elke 16ste van de maand. Valt de 16ste in het weekend? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de maandag na dat weekend.

20 december 2018

Nieuws

Dekkingsgraad per 30 november 2018 gestegen (113,0%)

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo november (113,0%) gestegen ten opzichte van ultimo oktober (112,8%).

11 december 2018

Nieuws

Stichting Pensioenfonds SNS REAAL zoekt bestuurder

Op 23 januari 2018 loopt de eerste zittingstermijn van de heer Altena als bestuurder van pensioenfonds SNS REAAL af.