Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds streeft ernaar om de beleggingen voortdurend zoveel als mogelijk is af te stemmen (matchen) op de verplichtingen. Het fonds voert een prudent beleggingsbeleid. Daartoe worden regelmatig ALM-studies verricht en wordt de strategische asset allocatie voortdurend gemonitord.

Beleggingen van het pensioenfonds zijn gespreid over vastrentende waarden en een kleiner gedeelte aandelen. De beleggingen in vastrentende waarden worden ten dele actief en ten dele passief beheerd. De aandelenbeleggingen vinden plaats door middel van beleggingsfondsen, waarvan de meeste gekenmerkt worden door een passief beheer. In het Beleggingsplan 2019 wordt aangegeven hoe het fonds belegt en wat de aandachtspunten voor het te voeren beleid in 2018 zijn.

Het pensioenfonds maakt gebruik van de diensten van ACTIAM als vermogensbeheerder en van Cardano als (financieel) balans risicomanager.

Voor het aspect verantwoord beleggen: klik door naar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen voor onze visie en  documenten over dit onderwerp.

 

 

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden