Nieuws

Geen verhoging pensioenen per 1 januari 2024

6 december 2023

Het bestuur van pensioenfonds SNS REAAL heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen. We begrijpen dat dit een teleurstellende boodschap is. Daarom leggen we graag uit hoe we deze beslissing hebben genomen.

Wat staat er in ons toeslagbeleid?

Om de pensioenen te kunnen verhogen kijken we eerst naar de door het CBS berekende ontwikkeling van de prijzen over het afgelopen jaar. We volgen hierbij de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer over de periode oktober – oktober. Vervolgens bepaalt de financiële positie van het pensioenfonds of we met deze volledige prijsontwikkeling de pensioenen kunnen verhogen, of met slechts een deel.  

Hoe werkt de vaststelling van de toeslag dan precies? 

Laten we als voorbeeld de toeslag per 1 januari 2023 nemen. De prijsstijging over de periode oktober 2021 – oktober 2022 was toen ruim 14%. Toch konden wij de pensioenen niet met dit percentage verhogen. Of een deel of de volledige prijsstijging mag worden toegekend is namelijk afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Er moet ook ná verhoging van de pensioenen, altijd voldoende vermogen overblijven zodat het fonds financieel gezond blijft. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat we de pensioenen ook in de toekomst nog kunnen verhogen. Door al deze regels konden we de pensioenen per 1 januari 2023 “maar” met 3,39% verhogen terwijl de inflatie een stuk hoger lag. 

De toeslagbepaling per 1 januari 2024

Nu zitten we in een heel andere situatie. De prijzen daalden van oktober 2022 - oktober 2023 met gemiddeld 0,4%. Vanwege deze daling is er dus geen basis voor de verhoging van de pensioenen. Daarom mag het fonds volgens het toeslagbeleid de pensioenen niet verhogen. Ondanks dat de financiële positie van het fonds dat wel toelaat. 

Ook zijn de verruimde grenzen voor indexatie geen optie

Per 1 juli 2022 geeft de wet meer ruimte aan pensioenfondsen om pensioenen te kunnen indexeren. Sociale partners moeten dan wel de intentie hebben uitgesproken om de pensioenen die zijn opgebouwd in de huidige regeling straks om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. Hierover zijn sociale partners nog in gesprek. Er zijn dus nog geen afspraken gemaakt. Daarom kunnen wij voor het geven van toeslag van de verruimde grenzen geen gebruik maken.

Afwijkende indexatiebepalingen 

Voor een kleine groep deelnemers zijn afwijkende afspraken over de indexatie gemaakt. Ook voor deze groep geldt dat de pensioenen per 1 januari 2024 vanwege de daling van het consumentenprijsindexcijfer niet verhoogd worden.