Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 117,4% per eind december 2023

18 januari 2024

De beleidsdekkingsgraad is in december licht gestegen van 117,3% naar 117,4%. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

In december is de waarde van de beleggingen gestegen. Door de daling in de rente stegen de verplichtingen. Per saldo leidde dit tot een daling van de actuele dekkingsgraad van 118,4% naar 115,8%