Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 117,3% per eind november 2023

19 december 2023

De beleidsdekkingsgraad is in november licht gestegen van 117,2% naar 117,3%. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

In november is de waarde van de beleggingen gestegen. Door de daling in de rente stegen de verplichtingen. Per saldo leidde dit tot een daling van de dekkingsgraad van 119,6% naar 118,4%