Nieuws

Jouw pensioenuitkering in 2024

9 januari 2024

Ontvang je een pensioen of ga je pensioen ontvangen van ons in 2024? Lees dan hierover meer over uw pensioenuitkering in 2024.

Betaaldata in 2024

In 2024 betalen we jouw pensioenuitkering betalen wij jouw pensioen tussen de 13e en de 15e van de maand. Klik hier voor de betaaldata.

Uitkeringsspecificatie januari 2024

Eind januari 2024 vind je in Mijn pensioen jouw uitkeringsspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen je netto van ons gaat ontvangen in 2024. 

Wijzigingen in de belasting

Op 1 januari 2024 veranderen belastingtarieven en/of inhoudingen. Wij houden deze bedragen in op uw bruto pensioenuitkering. Jouw netto uitkering kan hierdoor anders zijn. Op jouw uitkeringsspecificatie staat welke bedragen wij inhouden. 

Pensioen ontvangen in 2023? Jaaropgave staat eind januari klaar

Heb je in 2023 ook een pensioenuitkering van ons ontvangen? Dan staat eind januari jouw pensioenspecificatie 2023 voor je klaar in Mijn pensioen. Hierop staat hoeveel pensioen je van ons hebt ontvangen en hoeveel belasting en premie zijn afgedragen. Je hebt dit nodig voor jouw belastingaangifte over 2023.