Nieuws

Meer jaarruimte voor extra pensioensparen vanaf 2023

21 december 2023

Naast uw AOW en uw pensioen bij het pensioenfonds, kunt u ook zelf extra pensioen regelen. Dit kan bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente. De jaarruimte is het bedrag waarmee u uw pensioen via extra pensioensparen jaarlijks mag aanvullen en aftrekken van uw inkomen. Hierdoor betaalt u nu minder belasting. Met terugwerkende kracht zijn er vanaf 1 januari 2023 ruimere mogelijkheden om meer en langer te sparen met fiscaal voordeel. 

Wat verandert er?
De verruiming van de fiscale jaarruimte is een van de aanpassingen uit de Wet toekomst pensioenen. Er zijn drie nieuwe mogelijkheden, namelijk:
•    De jaarruimte is verhoogd naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw pensioen. Dat was eerst 13,3%.
•    U kunt tot 10 jaar terug gebruikmaken van de niet-benutte jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Dat was eerst 7 jaar.
•    U mag gebruikmaken van de jaarruimte tot het kalenderjaar waarin u 5 jaar ouder bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat was eerst het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wanneer mag u gebruik maken van de jaarruimte?
Kijk op de website van de Belastingdienst of u gebruik kunt maken van de jaarruimte. U hebt voor deze berekening uw factor A nodig. Die vindt u op uw UPO in Mijn Pensioen. Op de website van Nibud staat ook informatie en tips over extra pensioen opbouwen.
 

nieuwe pensioenregeling

Nieuwe pensioenregeling

Wat gaat er allemaal veranderen?