Nieuws

14 juli 2022

Nieuws

Digitale nieuwsbrief juli 2022

Bekijk hier de juli 2022 editie van onze digitale nieuwsbrief. In deze editie leest u onder andere over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022, onze financiële positie en hulp bij pensioenkeuzes.

1 juli 2022

Nieuws

Maatschappelijk verantwoord beleggen jaarverslag 2021 gepubliceerd

Pensioenfonds SNS REAAL heeft een lange historie in Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) Maatschappelijk verantwoord beleggen. In dit maatschappelijk verantwoord beleggen jaarverslag 2021 geven wij inzicht in de uitvoering van het MVB-beleid en wat onze keuzes in 2021 concreet hebben betekend. In 2021 hebben wij namelijk onze doelstellingen en de thema’s waaraan we de komende drie jaar verder zullen werken bepaald. Hierdoor kunnen wij in de toekomst nog concreter laten zien in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd.

30 juni 2022

Nieuws

Publicatie jaarverslag en nieuwsbrief later

Ieder jaar stelt het bestuur de jaarstukken vast en wordt het jaarverslag, na goedkeuring door onze raad van toezicht, gepubliceerd voor 1 juli. Rond deze tijd bent u gewend om ook de zomer nieuwsbrief te ontvangen met het jaarverslag als hoofdthema. Door omstandigheden lukt het dit jaar helaas niet om de jaarstukken voor 1 juli te hebben afgerond. De zomernieuwsbrief ontvangt u hierdoor ook later.

28 juni 2022

Nieuws

Nieuwe beleggingen in aandelen fondsen opkomende markten

In 2020 hebben wij ons beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) vernieuwd en verder aangescherpt. Dat is overigens een proces dat steeds doorgaat en zo is ook begin 2022 een flinke stap gezet. Onderdeel van dit alles is dat we eind 2021 de beleggingen in aandelen opkomende markten verder verduurzaamd hebben.

28 juni 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei 2022 114,7%

De beleidsdekkingsgraad nam in mei met 0,3%-punt toe, van 114,4% naar 114,7%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

17 juni 2022

Nieuws

Mijn documenten tijdelijk niet beschikbaar

Op dit moment hebben wij een technische storing, waardoor het niet mogelijk is om in Mijn Pensioen via Mijn documenten uw persoonlijke pensioenpost te bekijken.

6 juni 2022

Nieuws

UPO deze week op de mat: kom in contact met ons!

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022 vindt u vanaf deze week in Mijn documenten in Mijn pensioen. Hebt u vragen over het UPO? Kom in contact met ons!

23 mei 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad april 2022

De beleidsdekkingsgraad steeg in april naar 114,4%. De actuele dekkingsgraad steeg naar 117,5%

24 april 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad maart 2022

De beleidsdekkingsgraad steeg licht in maart namelijk van 114,0% naar 114,2%.

5 april 2022

Nieuws

Wetsvoorstel met nieuwe pensioenregels naar de 2e kamer

Op 30 maart is een wetsvoorstel ingediend om de regels voor pensioen in Nederland aan te passen.