Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Dekkingsgraad per 30 september 2017 gestegen naar 115,5%

13-10-2017

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in september gestegen en bedraagt op 30 september 2017 115,5%. De nominale dekkingsgraad is in september gestegen omdat:

  • De marktrente is gestegen (de 30-jaars swaprente bijvoorbeeld met 0,13%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gedaald met ongeveer € 55 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 34 miljoen afgenomen (negatief effect op de dekkingsgraad). De vastrentende waarden en de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen marktrente. De aandelen zijn in waarde gestegen in verband met een gunstig beursklimaat. De inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) zijn in waarde gestegen in verband met de gestegen inflatieverwachting.

Aangezien de waardedaling van het pensioenvermogen kleiner was dan de waardedaling van de voorziening pensioenverplichtingen, is de dekkingsgraad gestegen in september.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,5%-punt en bedraagt per 30 september 2017 113,3%. Dit ligt 1,1%-punt onder de per 30 juni 2017 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,4%) waardoor het pensioenfonds nog steeds in een positie van reservetekort verkeert.

Lees voor meer informatie.

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage