Nieuws

Werkgevers brengen pensioen ook in 2018 onder bij pensioenfonds

13 oktober 2017

Zowel de Volksbank als VIVAT hebben bij het pensioenfonds aangegeven dat zij in 2018 de pensioenregeling weer bij het pensioenfonds zullen onderbrengen. Aan het eind van dit jaar lopen de huidige afspraken over de pensioenregeling tussen werkgevers en de vakbonden af. Tegelijkertijd eindigt dan ook de overeenkomst die de werkgevers met het pensioenfonds hebben gesloten.

De pensioenregeling is een waardevol en belangrijk onderdeel van het pakket arbeidsvoorwaarden en maakt onderdeel uit van de CAO met de werkgevers. Deze zijn thans hierover in onderhandeling met de vakbonden. Daarbij is inmiddels afgesproken dat de samenwerking met het pensioenfonds in 2018 zal worden voortgezet.

De Volksbank en VIVAT kunnen, als twee, onafhankelijk van elkaar opererende bedrijven, elk ‘eigen’ afspraken over pensioenen maken met de vakbonden.. Dit heeft ertoe geleid dat er intensief overleg heeft plaatsgevonden tussen de werkgevers en het fonds over hoe de werkgevers hun eigen specifieke wensen m.b.t. de pensioenregeling in het fonds kunnen vormgeven. Het pensioenfonds bepaalt de premie zo dat, ook bij van elkaar afwijkende pensioenregelingen, de werkgevers steeds naar verhouding (evenwichtig) bijdragen aan de kosten en de dekkingsgraad van het fonds.