Nieuws

In dienst bij de Volksbank? Stem op jouw kandidaat voor het verantwoordingsorgaan!

4 december 2017

Het verantwoordingsorgaan (VO) vertegenwoordigt alle bij het pensioenfonds betrokken deelnemers en werkgevers. Zij geeft een oordeel over het door het bestuur gevoerde beleid en geeft het bestuur advies over allerlei aangelegenheden en voorgenomen besluiten.

Daarbij bekijkt het VO met name of het bestuur de belangen evenwichtig behartigt van alle mensen die bij het fonds pensioen opbouwen of hebben opgebouwd. Daarnaast draagt het verantwoordingsorgaan bestuursleden namens de deelnemers en de pensioengerechtigden voor. 

Op dit moment bestaat het verantwoordingsorgaan overwegend uit VIVAT-deelnemers. Met het oog op een evenwichtige samenstelling zijn we 3 vacatures gesteld voor medewerkers van de Volksbank.

Jij bepaalt wie er in het verantwoordingsorgaan zitten

Het VO vervult dus een belangrijke rol binnen het pensioenfonds. Jij bepaalt wie er namens de medewerkers van de Volksbank zitting nemen in het VO. Begin oktober heeft het pensioenfonds een oproep gedaan voor kandidaten namens de Volksbank. De kieslijst is inmiddels samengesteld en vanaf nu kan je dus stemmen!

Op vrijdag 1 december hebben alle werknemers van de Volksbank een bericht ontvangen waarin wordt opgeroepen om op jouw favoriete kandidaten te stemmen. Informatie over de kandidaten vind je op het stembiljet. De kandidaten stellen zich zelf aan je voor. Laat zien dat ook jij goed toezicht op het fonds belangrijk vindt en breng je stem uit!