Nieuws

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 op de deurmat

17 september 2021

Komende week ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of kunt u deze bekijken bij Mijn documenten. Het UPO is een handig overzicht waarmee u in één oogopslag kunt zien hoeveel pensioen u tot 1 januari hebt opgebouwd. Bent u gepensioneerd? Dan ziet u op uw UPO hoeveel pensioen u ontvangt.

U vindt uw UPO van 2021 en voorgaande jaren terug bij Mijn documenten na het inloggen op Mijn pensioen.

Hoeveel pensioen bouwt u nog op?

Op uw UPO ziet u ook hoeveel pensioen u later kunt verwachten als u bij ons pensioen blijft opbouwen. Deze berekening is gemaakt met een pensioenopbouw van 1,875% per jaar, zoals dit in het reglement is vastgelegd. Uw opbouw is echter helaas lager en uw te verwachten pensioen dus ook.

De Volksbank en Athora hebben namelijk met de vakbonden afspraken gemaakt over de maximaal voor pensioen beschikbare premie. Als gevolg van de in 2020 verder gedaalde rente is pensioen nog duurder geworden dan in voorgaande jaren. De maximale premie is helaas lager dan de premie die het fonds nodig heeft voor een volledige pensioenopbouw van 1,875%.

Dit leidt ertoe dat de medewerkers van de Volksbank N.V. in 2021 1,21% en medewerkers van Athora NL in 2021 1,05% ouderdomspensioen opbouwen. 

Lagere pensioenopbouw door lagere rente

Een inschatting van uw pensioen bij mee- of tegenvallers

De hoogte van uw pensioen is niet zeker. Op het UPO ziet u bij ‘Wat als het mee- of tegenzit’ een inschatting van uw pensioen als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Hierbij is ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Een uitleg is te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl

Nieuws over uw pensioen

Bent u nog niet geabonneerd op de digitale nieuwsbrief? Onder Mijn gegevens kunt u bij Communicatievoorkeuren aanvinken dat u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Hiermee houden we u ieder kwartaal op de hoogte van het belangrijkste pensioennieuws.

NB: vergeet niet uw e-mailadres onder Mijn contactgegevens in te vullen.

Lees de nieuwsbrief online

Veranderingen in uw situatie

Uw UPO is een momentopname. Veranderingen in uw situatie, zoals meer of minder werken, kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Ook kunt u als u met pensioen gaat, verschillende keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden.

Welke veranderingen hebben gevolgen voor uw pensioen?