Nieuws

Lagere pensioenopbouw door lagere rente

15 december 2020

Lagere pensioenopbouw door lagere rente

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. De sociale partners streven naar een pensioenopbouw van 1,875% over uw salaris -/- franchise. Jaarlijks bepaalt het bestuur welk percentage haalbaar is op basis van de premie die uw werkgever en u samen betalen. Het bestuur heeft voor 2021 het opbouwpercentage vastgesteld op:

  2021 2020
Pensioenopbouw medewerkers Volksbank 1,21% 1,32%
Pensioenopbouw medewerkers Athora 1,05% 1,21%

Waarom wordt het opbouwpercentage jaarlijks vastgesteld?

Pensioenfonds SNS REAAL voert zowel de pensioenregeling van de Volksbank als Athora uit. U bouwt pensioen op in een zogenoemde CDC-regeling. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling). Dit betekent dat in de cao’s van de Volksbank en Athora vaste afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de premie die uw werkgever en u samen betalen voor pensioen.

Voor de Volksbank is dit 24% en voor Athora 23% van het salaris. Deze premie wordt ieder jaar aangewend voor de inkoop van pensioen bij het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks hoeveel pensioen voor deze premie kan worden ingekocht.

Waarom is het opbouwpercentage lager dan vorig jaar?

De opbouwpercentages zijn substantieel lager dan de maximale streefopbouw van 1,875% en lager dan de pensioenopbouw over 2020 (1,32% resp. 1,21%).

Als gevolg van de in 2020 verder gedaalde rente is pensioen nog duurder geworden dan in voorgaande jaren. In een periode van lage rente kan er minder pensioenopbouw worden toegekend. We zien dit ook bij andere pensioenfondsen. We houden rekening met een lange periode van lage rente en een verlaagde pensioenopbouw.

Wat betekent deze verlaagde opbouw voor uw pensioenopbouw op 68-jarige leeftijd?

Een medewerker van de Volksbank werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 14.544 = € 30.456.
In 2021 bouwt hij 1,21% x € 30.456 = € 368,52 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.
Met het streefopbouwpercentage van 1,875% zou de jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% x € 30.456 = € 571,05 zijn.
Een verschil van ruim € 200 per jaar. Indien de pensioenopbouw lager blijft dan de streefopbouw, dan loopt dit verschil steeds verder op.

Een medewerker van Athora NL werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met de franchise (vermindering in verband met je AOW).

In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 14.544 = € 30.456.
In 2021 bouwt hij 1,05% x € 30.456 = € 319,79 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.
Met het streefopbouwpercentage van 1,875% zou de jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% x € 30.456 = € 571,05 zijn.
Een verschil van ruim € 250 per jaar. Indien de pensioenopbouw lager blijft dan de streefopbouw, dan loopt dit verschil steeds verder op.

Check hoe uw pensioen ervoor staat

De uiteindelijke hoogte van uw pensioen is onzeker. Check daarom regelmatig hoe uw pensioen er voor staat. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u uw totale pensioen (AOW en het pensioen dat u bij al uw werkgevers hebt opgebouwd). In Mijn Pensioen ziet u hoeveel pensioen u van ons krijgt vanaf uw standaard pensioendatum of een andere gewenste pensioendatum. Ga na of dit voor u voldoende is.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen, bijvoorbeeld door extra te sparen of te beleggen of uw hypotheek af te lossen. Het is niet mogelijk om zelf extra premie in te leggen in het pensioenfonds.