Verantwoord beleggen

Pensioenfonds stijgt sterk op VBDO-ladder en wint daarmee twee prijzen

4 november 2022

Op 31 oktober jl. heeft VBDO haar jaarlijkse benchmark rapport duurzaamheid inclusief een ranglijst gepubliceerd. In dit rapport worden de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen over het afgelopen jaar beoordeeld en gerangschikt op hun duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In deze lijst is de positie van ons pensioenfonds aanzienlijk verbeterd, van plaats 36 in 2021, naar de negende positie in 2022. Daarmee waren we naast het beste ‘kleine’ pensioenfonds ook de sterkste stijger op de ranglijst.

Belofte voor meer duurzaamheid

Pensioenfonds SNS REAAL is vanuit haar historie voorloper met maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit onderwerp heeft altijd onze aandacht gehad en ons beleid hierin zetten we vol overtuiging in versterkte mate voort. Dat was de belofte vorig jaar na een forse duikeling op de ranglijst naar plaats 36. We hebben toen aangegeven dat we de verantwoordelijkheid hebben om binnen de ons ter beschikking staande middelen een slagvaardig, haalbaar en financieel verantwoord MVB beleid te voeren. De invulling van die verantwoordelijkheid stond vorig jaar, ten tijde van de duikeling al in de steigers en heeft zich dit jaar kunnen laten zien in concrete stappen vooruit.

Als klein fonds een verschil maken

Als ‘kleiner’ pensioenfonds beleggen we via beleggingsfondsen, waardoor uitvoering van onze wensen op gebied van duurzaamheid niet altijd mogelijk is.  Maar door de dialoog aan te gaan met vermogensbeheerders zien we dat we ook daar effect hebben en onze wensen kunnen doorvoeren.

Onze stappen dit jaar

Het vaststellen van een duidelijk maatschappelijk verantwoord beleggen beleid en de communicatie erover met deelnemers zijn belangrijke punten geweest die geleid hebben tot onze stijging op de VBDO ladder.

Op gebied van beleid

Nadat in 2020 veel tijd gestoken is in de overgang naar fiduciair vermogensbeheerder NNIP, is in die periode het MVB-beleid “stil” blijven staan. Toen de transitie eenmaal achter de rug was heeft duurzaam beleggingen weer de volle aandacht gekregen, die past bij dit fonds. Er is een ingrijpend geactualiseerd en vooral steviger Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid vastgesteld door het bestuur.

Daarnaast hebben we eind 2021 twee nieuwe vermogensbeheerders aangesteld voor de aandelenportefeuille opkomende landen. In deze beleggingscategorie zijn hiermee onder andere de aandelen van producenten van fossiele brandstoffen verdwenen en vond er een vergaande verduurzaming plaats binnen andere sectoren. In de aandelenportefeuille ontwikkelde markten wordt het duurzaamheidsaspect op alle fronten voortdurend, in samenwerking met beheerder ACTIAM, aangescherpt op basis van de laatste maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten. Daarbij is ook engagement, dialoog voeren met bedrijven voor meer duurzaamheid, een zeer belangrijk onderdeel. Ook zijn er verdere stappen gezet in de verduurzaming van de vastrentende portefeuilles. 

Communicatie met deelnemers

Op gebied van communicatie heeft het monitoren van de impact van ons MVB beleid geleid tot ons eerste MVB-jaarverslag. Ook geven we op onze website op toegankelijke manier inzicht in onze maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid, de resultaten ervan en hoe we het doen ten opzichte van de benchmark.

We zijn erg blij dat de vele stappen die we het afgelopen jaar hebben gezet hebben geleid tot een stijging op de VBDO-ladder. En ook trots op de prijzen die we ermee gewonnen hebben. Dit mooie resultaat motiveert ons om vol overtuiging door te gaan met ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid.