Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Visie op Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Het bestuur van Pensioenfonds SNS REAAL heeft als vertrekpunt dat pensioengelden worden belegd in het belang van de actieven, pensioengerechtigden en slapers. Het bestuur ziet deze fiduciare verantwoordeljkheid in de eerste plaats als een financiele verantwoordeljkheid. Vervolgens dient het beheer van het vermogen plaats te vinden met inachtneming van prudentie, kwaliteit en veiligheid en dient het beheer gericht te zijn op een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbaar risico. Restricties in het beleggingsbeleid mogen geaccepteerd worden zolang deze (op voorhand) geen afbreuk doen aan het risico-rendement profiel van de totale belegginsportefeuille.

Het bestuur van Pensioenfonds SNS REAAL wenst bij de uitvoering van het vermogensbeheer rekening te houden met sociale, bestuurlijke en milieuoverwegingen binnen het kader van een gelijkblijvend of verbeterd risico-rendement profiel van de totale beleggingsportefeuille. Het begrip Verantwoord Beleggen wordt door het bestuur als volgt omschreven: beleggen op grond van financiële, sociale, bestuurlijke en milieuoverwegingen en/ of de beïnvloeding van bedrijven, overheden en andere relevante actoren op grond van deze overwegingen.

Fundamentele Beleggingsbeginselen bedrijven
Bekijk dit document voor een actueel overzicht van het door de Vermogensbeheerder ACTIAM voor het pensioenfonds toegepaste fundamentele beleggingsbeleid.

Fundamentele beleggingsbeginselen staatsobligaties
Bekijk dit document voor een actueel overzicht van het door de Vermogensbeheerder ACTIAM voor het pensioenfonds toegepaste fundamentele beleggingsbeleid

Groene en sociale obligaties
Bekijk dit document voor een actueel overzicht van het door de Vermogensbeheerder ACTIAM voor het pensioenfonds toegepaste beleggingsbeleid inzake groene en sociale obligaties.

Uitsluitingenlijst bedrijven
Bekijk dit document voor een actueel overzicht van de door de Vermogensbeheerder ACTIAM voor het pensioenfonds toegepaste uitsluitingen in het beleggingsbeleid.

Uitsluitingenlijst Staatsobligaties
Bekijk dit document voor een actueel overzicht van de door de Vermogensbeheerder ACTIAM voor het pensioenfonds toegepaste uitsluitingen in het beleggingsbeleid.

Engagement
Bekijk dit document voor een actueel overzicht van het door de Vermogensbeheerder ACTIAM voor het pensioenfonds toegepaste beleid met betrekking tot engagement.

Stembeleid
Bekijk deze pagina voor een actueel overzicht van het door de Vermogensbeheerder ACTIAM voor het pensioenfonds toegepaste stembeleid en de uitgebrachte stemmen.

Kwartaalrapportages duurzaam beleggen Pensioenfonds SNS REAAL

Bijlage Grootte
Q2, 2020 2.02 MB
Q1, 2020 2.15 MB
Q4, 2019 2.82 MB
Q3, 2019 1.76 MB

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage