Nieuws

Ondanks daling op VBDO ranglijst, met volle overtuiging veel aandacht voor duurzaamheid in beleid en uitvoering

8 november 2021

Pensioenfonds SNS REAAL is vanuit haar historie voorloper met een duurzaam beleggingsbeleid en zet dit beleid ook komende periode vol overtuiging in versterkte mate voort.

Op 2 november jl. heeft VBDO haar jaarlijkse benchmark rapport duurzaamheid inclusief een ranglijst gepubliceerd. In dit rapport worden de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen over het afgelopen jaar beoordeeld en gerangschikt op hun duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In deze lijst is de positie van ons pensioenfonds helaas aanzienlijk verslechterd, van de twintigste positie in 2019 naar plaats 36 in 2020. Wij realiseren ons dat dit een plek is die niet past bij de ambities en eigen beleving van het pensioenfonds en onze deelnemers. De vraag die deze beoordeling oproept is dan ook of ons pensioenfonds in 2020 minder verantwoord is gaan beleggen, of dat ons duurzaamheidsbeleid tekort schiet?

Het korte antwoord hierop is: Nee.

Pensioenfonds SNS Reaal heeft in 2020 haar concrete beleggingen in de portefeuille niet aangepast. In 2020 is er veel tijd gestoken in de overgang van vermogensbeheerder ACTIAM naar fiduciair vermogensbeheerder NNIP, waardoor een aantal geplande aanpassingen naar meer duurzamere beleggingen niet plaats heeft kunnen vinden. Andere pensioenfondsen hebben echter afgelopen jaar niet stilgezeten. Dit juichen wij alleen maar toe, maar heeft wel tot gevolg dat wij op de ranglijst, ondanks een min of meer gelijke puntenscore, relatief zijn gedaald. Wel heeft het bestuur eind 2020 ons ingrijpend geactualiseerde en vooral stringentere Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid goedgekeurd. 

De overgang naar NNIP is in het vierde kwartaal van 2020 gerealiseerd. Het sterke ESG profiel van NNIP was een van de voornaamste redenen voor PFSR om NNIP als fiduciair te kiezen. We zijn dan ook met hulp van de ESG specialisten van NNIP volop bezig met het doorvoeren van verdere MVB aanpassingen in beleid en de implementatie ervan in onze beleggingen.

Onze stappen dit jaar

Zo heeft het bestuur dit jaar, in samenspraak met ons Verantwoordingorgaan, een up to date MVB ambitie voor de komende vijf jaar opgesteld; monitoren we de impact van ons MVB beleid en is een eigen uitsluitingsbeleid opgesteld. Bovendien is er al een verdergaande vervolgstap gezet. Er zijn twee nieuwe vermogensbeheerders aangesteld voor de aandelenportefeuille opkomende landen. In deze beleggingscategorie verdwijnen hiermee onder andere de aandelen van producenten van fossiele brandstoffen en zal er een vergaande verduurzaming plaatsvinden binnen andere sectoren. Ook in de aandelenportefeuille ontwikkelde markten wordt het duurzaamheidsaspect op alle fronten voortdurend, in samenwerking met beheerder ACTIAM, aangescherpt op basis van de laatste maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten.

Slagvaardig, haalbaar en financieel verantwoord

Dit alles wil niet zeggen dat we volgend jaar automatisch snel naar een hoge positie zullen stijgen in de rangorde van het VBDO onderzoek. In tegenstelling tot de grote pensioenfondsen moeten wij door onze beperkte omvang steeds bewust keuzes maken in de hoeveel beleid dat we kunnen opstellen en vervolgens ook kunnen waarmaken. Dit ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid om binnen de ons ter beschikking staande middelen een slagvaardig, haalbaar en financieel verantwoord MVB beleid te voeren. En daar gaan we dan ook met volle overtuiging voor!