Maatschappelijk verantwoord beleggen 

Wij beleggen in de eerste plaats om jouw pensioen uit te kunnen betalen

Verantwoord beleggen betekent dat we bij het beleggen van jouw pensioenpremie rekening houden met het milieu, sociale aspecten en degelijk bestuur. Dit wordt ook wel ESG genoemd (environmental, social, governance). 

Ons vertrekpunt is dat wij jouw pensioenpremie beleggen in het belang van alle deelnemers van het pensioenfonds: actieven, pensioengerechtigden en slapers. Wij zien deze verantwoordelijkheid in de eerste plaats als een financiĆ«le verantwoordelijkheid. Ook het voldoen aan wetgeving, kwaliteit en veiligheid vinden wij bij het beleggen van jouw pensioen belangrijk, evenals het behalen van een zo hoog mogelijk rendement tegen een aanvaardbaar risico. 

Wij willen bij de uitvoering van het vermogensbeheer rekening houden met sociale, bestuurlijke en milieuoverwegingen binnen het kader van een gelijkblijvend of verbeterd risico-rendementprofiel van de totale beleggingsportefeuille.

Onze visie op verantwoord beleggen

Wij hebben een intrinsieke motivatie om jouw pensioenpremie duurzaam te beleggen. Wij doen dat om de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties te bevorderen. Wij zijn van mening dat duurzaam beleggen op de lange termijn bijdraagt aan een beter risico- en rendementsprofiel. Ook zijn wij ons bewust van ons maatschappelijke rol als pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

esg snsreaal

Toekomstgerichte benadering

Duurzaam beleggen om de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties te bevorderen. Het pensioenfonds hanteert bij het beoordelen van de mate van duurzaamheid voor alle bedrijven en landen een toekomstgerichte benadering. Dat betekent dat er niet enkel wordt gekeken naar huidig beleid en gedrag, maar dat dit wordt aangevuld met een visie op toekomstige ontwikkelingen.

aanpak

Onze aanpak

Bekijk hier wat we doen op gebied van ESG. Zoals het uitsluiten van bepaalde beleggingen, stemmen in aandeelhoudersvergaderingen, in gesprek gaan met bedrijven en welke duurzaamheidsthema's we belangrijk vinden. 

onzescore

Onze score op ESG

Bekijk hier hoe wij het doen ten opzichte van de benchmark op onder andere het monitoren van ESG-risico's.