Nieuws

Beleidsdekkingsgraad oktober 2022 116,2%

23 november 2022

De beleidsdekkingsgraad nam in oktober met 0,4%-punt toe, van 115,8% naar 116,2%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

De rente is in de afgelopen maand licht gestegen. Door de stijgende rente daalden de verplichtingen. De vastrentende waarden en aandelen daalden eveneens in oktober. De daling van de beleggingen was minder sterk dan de daling van de verplichtingen. Dit resulteerde in een uiteindelijke stijging van de dekkingsgraad (UFR) van 118,9% in september naar 119,7% in oktober.