Verantwoord beleggen

Pensioenfonds SNS Reaal voor 100% in groene bedrijfsobligaties

15 augustus 2023

Pensioenfonds SNS Reaal heeft als eerste fonds de beleggingsportefeuille met bedrijfsobligaties volledig vergroend. De stap past bij onze ambitie om koploper in duurzaam beleggen te zijn.

Groener en socialer

Het pensioenfonds heeft begin dit jaar de portefeuille bedrijfsobligaties ter waarde van €300 miljoen volledig omgezet in een mandaat met groene obligaties. We belegden al voor een gedeelte in groene bedrijfsobligaties en vorig jaar gaven we onze beheerder Goldman Sachs Asset Management (GSAM) de opdracht om volledig te vergroenen.

Naast groene bedrijfsobligaties mag GSAM ook gaan beleggen in sociale obligaties (Social Bonds). Deze worden gebruikt om sociale projecten te (her)financieren. De opbrengst is bestemd voor projecten met een sociale impact voor kansarmen, werklozen of andere kwetsbare groepen. Op dit moment zijn er nog niet veel Social Bonds beschikbaar. In de toekomst kunnen ze wel een belangrijke aanvulling zijn op de vastrentende portefeuille. Social Bonds financieren namelijk de transitie naar een inclusievere economie.

Rendement

De vergroening van de portefeuille met bedrijfsobligaties gaat niet ten koste van het rendement. Groene obligaties waren eerst wat duurder dan gewone obligaties, maar daar is nu geen sprake meer van. Het ‘greenium’, dat is de extra premie die beleggers bereid waren om te betalen voor groene obligaties, is zo goed als verdwenen. Dit komt door het grotere aanbod van groene leningen. Het uiteindelijke rendement op groene obligaties nu even hoog is als op gewone obligaties.
 

Koploper

‘Deze stap past bij de nieuw geformuleerde ambitie van Pensioenfonds SNS Reaal om – binnen onze mogelijkheden - een koploper in duurzaam beleggen te zijn’, zegt Benno Honsdrecht, bestuurslid en voorzitter van de beleggingscommissie (op de foto hierboven). Vorig jaar besloot het fonds al om niet meer te beleggen in fossiele bedrijven in opkomende markten en een klimaattransitiebenchmark voor de aandelenbeleggingen te gaan gebruiken. ‘Verder beleggen we ook al minimaal 20% van onze totale obligatieporteuille in groene staatsobligaties. We beleggen alleen in ‘hoger gewaardeerde Europese staatsobligaties’, van onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het fonds gaat binnenkort ook de portefeuille met high yield bonds (4% van de portefeuille) verder vergroenen’, aldus Honsdrecht.