ESG-risicomonitor

De ESG Risico Monitor geeft inzicht in de duurzaamheidsrisico’s (ESG-risico’s) van de beleggingsportefeuille ten opzichte van de strategische referentiebenchmark. Hierbij wordt inzicht geboden in de blootstelling naar twee bronnen van duurzaamheidsrisico’s.  

fm

Financieel materiële risico’s 

De mate waarin ESG-kenmerken van ondernemingen kunnen leiden tot financieel materiële risico’s voor de waarde van de onderneming/beleggingsportefeuille. Maatstaf: ESG-risicoscore per Q1 2023.  

  • Portfolio: 19,3
  • Benchmark: 22,5

Conclusie: de blootstelling naar ESG-risico’s met mogelijke financiële impact is lager dan de benchmark.

milieu

Belasting van het klimaat- en milieu

De belasting van de (ondernemingen in de) beleggingsportefeuille op het klimaat- en milieu. Maatstaf: CO2-emissies, waterverbruik en afvalstromen per Q1 2023. 

 

CO2-

emmissie

tonnen (mUSD * jaar)

Water-

verbruik

tonnen(mUSD* jaar)

Afval-

stromen

ML (mUSD * jaar)

Benchmark  
1263 16.1 751
Portfolio
968 16.2 975