Nieuws

Beleidsdekkingsgraad bedraagt 116,8% per eind juni 2023

18 juli 2023

De beleidsdekkingsgraad is in juni gelijk gebleven. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

Financiële positie

In juni zijn de beleggingen licht gestegen. Door de lichte daling in de rente stegen de verplichtingen. Dit werd deels opgevangen doordat de matching portefeuille ook in waarde steeg. Omdat de aandelen ook in waarde stegen, leidde dit tot een stijging van de dekkingsgraad (UFR) met circa 0,5%. De wijziging van de waarderingsmethode van het vastgoed naar actuele waardering leidde tot een stijging van circa 0,4%-punt. Per saldo leidde dit tot een stijging van de dekkingsgraad van 116,1% naar 117,0%.