Nieuws

Nieuwe beleggingen in aandelen fondsen opkomende markten

28 juni 2022

In 2020 hebben wij ons beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) vernieuwd en verder aangescherpt. Dat is overigens een proces dat steeds doorgaat en zo is ook begin 2022 een flinke stap gezet. Onderdeel van dit alles is dat we eind 2021 de beleggingen in aandelen opkomende markten verder verduurzaamd hebben.

 

Onafhankelijk onderzoek

Onze vermogensbeheerder NNIP, sinds dit jaar overgenomen door Goldman Sachs, heeft Altis, haar onafhankelijke selectie-afdeling, de opdracht gegeven te onderzoeken welke fondsen in Emerging Markets Aandelen (EMA) qua duurzaamheid karakteristieken en rendementen het beste aan onze ambities konden voldoen. In samenwerking met de beleggingscommissie zijn een groot aantal fondsen bekeken.

Vanwege de relatief grote allocatie is gekozen om twee managers te selecteren: JP Morgan en Goldman Sachs.  De duurzaamheidskenmerken van deze strategieën zorgen voor een significant lagere CO2-uitstoot, lagere duurzaamheidsrisico’s (ESG-risicoscores) en een erg goede aansluiting bij het uitsluitingenbeleid van het fonds. De transitie is in het vierde kwartaal van 2021 volledig afgerond, waarmee we een belangrijke verduurzamingsstap in de portefeuille hebben gerealiseerd.

In principe wordt niet belegd in “eigen” fondsen van de vermogensbeheerder, tenzij dit de beste oplossing is en onafhankelijkheid gewaarborgd. Dat was dus het geval.

Emerging Markets Aandelen (EMA)

Emerging Markets, ook wel opkomende markten genoemd, zijn markten in landen die niet volledig ontwikkeld zijn en waar een sterke economische groei wordt verwacht. Het gaat om landen als China, India, Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika. 

Beleggen in deze markten kan goede rendementen opleveren. De verduurzamingsslag in onze beleggingen in opkomende markten heeft betrekking op aandelenmarkt in de genoemde landen. Vandaar de afkorting  EMA, Emerging Markets Aandelen. 

De resultaten

In 2022  is de oorlog in Oekraïne het voornaamste thema op de financiële markten. Olieprijzen staan al geruime tijd boven de $100 en inflatie blijkt hardnekkiger te zijn dan verwacht. Centrale banken grijpen in door de rentes snel omhoog te doen, wat mogelijk leidt tot recessie in een groot deel van de wereld. Deze situatie pakt helaas niet goed uit voor beide EME fondsen, met name het feit dat niet in de oliesector wordt belegd en niet in Saudi Arabië zorgt voor een underperformance ten opzichte van de niet duurzame benchmark. Merk op dat beide fondsen onderwogen zitten  in Rusland. Wij verwachten dat op termijn als de oorlog in Oekraïne voorbij is en de rust op de energiemarkt weerkeert de fondsen weer relatief beter gaan presteren, mede door de duurzamere beleggingsuitgangspunten.