Nieuws

Publicatie jaarverslag en nieuwsbrief later

30 juni 2022

Ieder jaar stelt het bestuur de jaarstukken vast en wordt het jaarverslag, na goedkeuring door onze raad van toezicht, gepubliceerd voor 1 juli. Rond deze tijd bent u gewend om ook de zomer nieuwsbrief te ontvangen met het jaarverslag als hoofdthema. Door omstandigheden lukt het dit jaar helaas niet om de jaarstukken voor 1 juli te hebben afgerond. Vanzelfsprekend hebben wij de betreffende instanties inmiddels op de hoogte gebracht. Met alle inzet die mogelijk is proberen we de afronding zo spoedig mogelijk te realiseren.

De zomernieuwsbrief ontvangt u hierdoor ook later.