Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei 2022 114,7%

28 juni 2022

De beleidsdekkingsgraad nam in mei met 0,3%-punt toe, van 114,4% naar 114,7%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

Beleggers bleven in mei worstelen met zorgen over de hoge inflatie, de vertragende economische groei, het tempo waarin het beleid van de centrale bank wordt verstrakt en de invasie van Oekraïne. In mei bleven de rentes maar verder stijgen, onder meer door de nog steeds hoge inflatie (deze tikte in mei een recordhoogte aan van 8,1%). De stijgende trend van de rente blijft maar doorgaan en ten tijde van dit schrijven heeft de FED in juni haar rente ook zeer fors verhoogt, waarmee de trend nog zeker niet gestopt is. Door de steeds stijgende rente daalden de verplichtingen kant van de balans van het pensioenfonds ook sterk. Omdat aandelen in mei enigszins bleven liggen daalde het vermogen minder sterk dan de verplichtingen. Dit resulteerde in een uiteindelijke stijging van de dekkingsgraad (UFR) van 117,5% in april naar 118,1% in mei.

Door de uitbreiding in de Return Portefeuille zal het VEV toenemen, maar deze toename zal pas zichtbaar zijn op kwartaaleinde, wanneer deze opnieuw wordt berekend.