Verantwoord beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen jaarverslag 2022 gepubliceerd

21 juni 2023

Pensioenfonds SNS REAAL heeft een lange historie in Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Vanuit de deelnemers is aangegeven dat het belangrijk is dat de pensioengelden op verantwoorde wijze worden belegd, net als de bedrijfsonderdelen waar u voor (heeft) (ge)werkt dat ook doen, en wij geven als Bestuur hier sinds jaar en dag invulling aan. Via dit MVB jaarverslag geven wij inzicht in de uitvoering van het MVB-beleid en wat onze keuzes in 2022 concreet hebben betekend.

MVB gaat nadrukkelijk over zowel milieu en klimaat gerelateerde elementen, belangrijke sociale- en arbeidskwesties, als over het bestuur dat op deze elementen toeziet. Dit is terug te lezen in ons MVB-beleid.

Het fonds gelooft erin dat naast een financieel rendement onze beleggingen ook positief kunnen bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie, bijvoorbeeld door ondernemingen waarin wij beleggen via dialoog en stembeleid tot duurzamer gedrag aan te sporen, maar ook door financiering te verschaffen aan projecten met maatschappelijk nut. Het financiële resultaat staat in het algemene jaarverslag. Hier gaat het dus om het MVB verslag.

In 2022 heeft het fonds veel van de eerder geformuleerde doelstellingen en thema’s geïmplementeerd en heeft ook een aantal uitdagende nieuwe doelen geformuleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiering van green en social bonds, hiermee willen wij graag voorloper zijn.

Arbeid en arbeidsomstandigheden komen terug in onze uitgangspunten en kinderarbeid was een speerpunt in onze engagement in dit verslagjaar. Daarnaast heeft ook de Europese duurzaamheidswetgeving, waaronder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) onze volle aandacht gehad.

In dit jaarverslag kunt u terugvinden in welke mate het fonds de doelstellingen heeft gerealiseerd. Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.

jaarverslag

Download MVB-jaarverslag 2022