Interview

Zeven vragen & antwoorden over de harmonisatie

12 december 2020

Per 1 januari 2022 harmoniseren we alle verschillende pensioenregelingen naar de huidige regeling met pensioenleeftijd 68 jaar.

Bekijk hier het interview 'Zeven vragen & antwoorden over de harmonisatie' met bestuurslid Eric Bot. Dit interview verscheen in onze nieuwsbrief van december 2020. De harmonisatie van de regelingen is na het verschijnen van dit interview met een jaar uitgesteld. De vragen en antwoorden zijn echter nog steeds van toepassing, we brengen daarom het gesprek met Eric Bot graag nog eens onder uw aandacht. 

Let op: Dat briefdata in het interview zijn niet meer actueel. U ontvangt half januari 2022 een algemene brief over de harmonisatie en begin februari een brief met een overzicht van uw pensioen(en) voor en na de harmonisatie. 

1. Waarom zijn er allemaal verschillende pensioenleeftijden en -voorwaarden?

‘Door de jaren heen zijn de arbeidsvoorwaarden, waaronder het pensioen, vaak gewijzigd. In het verleden, tot circa 15 jaar terug, waren er naast het ouderdomspensioen ook regelingen om eerder te stoppen met werken. Voorbeelden hiervan zijn het overbruggingspensioen en het prepensioen. Al deze regelingen kennen verschillende voorwaarden en pensioenrichtleeftijden. Daarnaast gingen werkenden vroeger veelal eerder met pensioen. Nu gaat de gemiddelde pensioenleeftijd omhoog, mede doordat de pensioenrichtdatum voor de huidige pensioenopbouw op 68 jaar is.’

2. Waarom gaat het pensioenfonds de regelingen nu harmoniseren?

‘Meerdere regelingen uitvoeren met verschillende pensioenrichtleeftijden is administratief bewerkelijk en daarmee kostbaarder dan wanneer het slechts om één regeling gaat. Elke euro die we aan kosten maken, kunnen we niet aan pensioen uitkeren. Maar het gaat nog verder. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan in Nederland en wij willen daarvoor klaar zijn. Door alle regelingen te harmoniseren maken we het pensioenfonds veel wendbaarder.’

3. Wat houdt de harmonisatie in?

‘De harmonisatie houdt onder andere de volgende wijzigingen in:

  • alle pensioenregelingen met verschillende pensioenrichtleeftijden zetten we om naar de huidige regeling met pensioenrichtleeftijd 68 jaar.
  • oude pensioenregelingen die standaard werden verhoogd met de stijging van de prijzen (onvoorwaardelijke indexatie) zetten we om naar naar de huidige regeling met pensioenrichtleeftijd 68 jaar en met een voorwaardelijke indexatie. We verhogen die pensioenen dan alleen nog als de financiële positie van het pensioenfonds goed genoeg is. 
  • tijdelijk oudedagspensioen of een ongehuwden ouderdomspensioen/alleenstaandenpensioen zetten wij om in een levenslang ouderdomspensioen vanaf 68 jaar. Het uitgangspunt bij de harmonisatie is dat geen enkele deelnemer er door deze wijziging op achteruit gaat. Voor het omzetten gebruiken we omrekenfactoren. De totale waarde van het pensioen is na de harmonisatie gelijk aan de waarde van het pensioen vóór de harmonisatie

4. Wat zijn de gevolgen van de harmonisatie?

‘We versturen begin februari een brief met algemene informatie over de harmonisatie en begin maart een brief waarin we de pensioen(en) laten zien vóór en ná de harmonisatie. Voor een deelnemer die alleen pensioen opbouwt in de huidige pensioenregeling, verandert er niets.’

5. Kunnen deelnemers door de harmonisatie pas met 68 jaar met pensioen?

‘Nee, ze kunnen zelf kiezen wanneer ze met pensioen gaan. Binnen onze pensioenregeling heb je de mogelijkheid om tussen je 55ste en vijf jaar na je AOW-leeftijd met (deeltijd) pensioen te gaan. Als je eerder dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd je pensioen (gedeeltelijk) wilt laten uitkeren, moet je voor dat deel wel stoppen met werken.’

6. Wat gebeurt er met het partner- en wezenpensioen?

‘De hoogte van het partner- of wezenpensioen verandert niet. Wel verandert door de harmonisatie de verhouding tussen het ouderdoms- en partnerpensioen. Als je met pensioen gaat, kun je zelf kiezen welke verhouding het beste bij je situatie past.

7. Is het mogelijk bezwaar te maken?

‘Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de harmonisatie van de ouderdomspensioenen met verschillende pensioenrichtleeftijden naar de huidige pensioenregeling (pensioenrichtleeftijd 68 jaar). Voor het omzetten van specifieke pensioenen uit oude pensioenregelingen heb je wel het recht om bezwaar te maken. In de brief die je begin maart ontvangt, zie je voor welk pensioen je bezwaar kunt maken.’