Nieuws

Dekkingsgraad stijgt in november naar 110,5%

18 december 2020

Dekkingsgraad stijgt in november naar 110,5%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo november (110,5%) gestegen ten opzichte van per ultimo oktober (108,2%).

De stijging van de dekkingsgraad met 2,3%-punt is te verklaren door:

  • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,05%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 35 miljoen, heeft een positief effect op de dekkingsgraad.
  • Het pensioenfonds heeft in november 2020 besloten de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten, als opslag in de voorziening pensioenverplichtingen, op te hogen met 0,2% naar 2,2%. Hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen met circa € 8 miljoen gestegen. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad gehad in november.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 65 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelenbeurzen noteerden hogere koersen in november als gevolg van gunstige berichtgevingen rondom de corona-vaccins en de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten. De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente in november.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 107,5% gelijk gebleven. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,4% per 30 september 2020.

Samengevat geeft dat het volgende beeld:

Klik hier voor  meer informatie over de dekkingsgraden