Cookies op de website

Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Akkoord

Nieuws Dekkingsgraad stijgt in november naar 110,5%

18-12-2020

Dekkingsgraad stijgt in november naar 110,5%

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is per ultimo november (110,5%) gestegen ten opzichte van per ultimo oktober (108,2%).

De stijging van de dekkingsgraad met 2,3%-punt is te verklaren door:

  • De stijging van de marktrente (de 20-jaars rente bijvoorbeeld met 0,05%-punt), waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald met circa € 35 miljoen, heeft een positief effect op de dekkingsgraad.
  • Het pensioenfonds heeft in november 2020 besloten de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten, als opslag in de voorziening pensioenverplichtingen, op te hogen met 0,2% naar 2,2%. Hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen met circa € 8 miljoen gestegen. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad gehad in november.
  • Een stijging van het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) met circa € 65 miljoen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelenbeurzen noteerden hogere koersen in november als gevolg van gunstige berichtgevingen rondom de corona-vaccins en de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten. De rente-derivaten en de vastrentende waarden (ter afdekking van het renterisico) daalden in waarde als gevolg van de gestegen rente in november.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is met 107,5% gelijk gebleven. Het strategisch vereist vermogen is vastgesteld op 112,4% per 30 september 2020.

Samengevat geeft dat het volgende beeld:

Klik hier voor  meer informatie over de dekkingsgraden

Welkom op Mijn Pensioen

Op het gebruik van Mijn Pensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage