Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. En het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Het opbouwpercentage van 1,875% staat niet vast. Als de premie van de werkgever in een jaar niet voldoende is om 1,875% op te bouwen, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd.

Waardevast pensioen

We proberen uw pensioen en uw opgebouwde pensioenaanspraken te laten meestijgen met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds SNS REAAL goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie                        Stijging van de prijzen*
Indexatie 2023 over 2022 3,39% 14,33%
Indexatie 2022 over 2021 0,98% 3,42%
Indexatie 2021 over 2020 0,00% 1,22%

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Als er een tekort is

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioenopbouw gaat omlaag.
  • De pensioenregeling wordt gewijzigd.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval