Pensioen 123 Laag 2

Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het salaris (tot € 137.800,- in 2024) dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van jouw salaris waarover je geen pensioen opbouwt is het drempelbedrag. Over het salaris minus het drempelbedrag bouw je maximaal 1,875% aan ouderdomspensioen aan pensioen op. 

Collective Defined Contribution-regeling

Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouw je in dat jaar een lager percentage aan pensioen op. Dit noemen wij een Collective Defined Contribution (CDC)-regeling. In 2024 geldt een opbouwpercentage voor medewerkers van zowel de Volksbank als Athora 1,875%. 

Rekenvoorbeeld opbouwpercentage

Hieronder lees je een rekenvoorbeeld, die hetzelfde is voor medewerkers van de Volksbank en Athora.

Een medewerker werkt 100% en verdient € 45.000 op jaarbasis. Zijn pensioen wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het salaris verminderd met het drempelbedrag (vermindering in verband met je AOW).

In dit geval bedraagt de pensioengrondslag € 45.000 -/- € 17.545 = € 27.455. In 2024 bouwt hij 1,875% x € 27.455 = € 514,78 ouderdomspensioen op dat ingaat op 68 jaar en levenslang wordt uitgekeerd.

Veelgestelde vragen over het opbouwpercentage

Nee, de hoogte van het opbouwpercentage is afhankelijk van de premie die wij ontvangen, de rente en de kosten. 

Nee, omdat je later ook AOW ontvangt bouw je over een gedeelte van je loon geen pensioen op. Dit gedeelte noemen we de franchise.  

Door een lager opbouwpercentage bouw je minder pensioen op. Je ontvangt dus later minder pensioen.

Vragen