Waardevast pensioen

Indexatie

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt dit jaar met hetzelfde bedrag minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds SNS REAAL uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit  met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.
 
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds SNS REAAL niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Wanneer kunnen we indexeren?

Of het we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (belegd vermogen, ingelegde premie) aan de ene kant en de verplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst uitgekeerd moeten worden) aan de andere kant. Als het pensioenfonds evenveel bezittingen heeft als verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Als de dekkingsgraad te laag wordt, moeten pensioenfondsen een herstelplan opstellen. In dat plan moet het fonds laten zien welke maatregelen het neemt om te zorgen dat de dekkingsgraad weer hoog genoeg is. Dit plan stuurt het pensioenfonds ter goedkeuring aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is. 

Beleidsdekkingsgraad Indexatie                                                     Inhaalindexatie
<110% Geen Geen
110% 0% van CPI* Geen
123% 50% van CPI (maximaal mogelijk) Geen
139% 100% van CPI (maximaal mogelijk)  Geen
147% 100% van CPI (maximaal mogelijk) 1%
152% 100% van CPI (maximaal mogelijk)  2%

 

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% kijken we of er genoeg vermogen is om de verhoging ook in de komende jaren door te kunnen voeren. Dit noemen we toekomstbestendig indexeren. Het bestuur neemt deze beslissingen altijd met de belangen van zowel werknemers, pensioengerechtigden als de werkgever in het achterhoofd.

*CPI staat voor Consumentenprijsindex (CPI). Dit is het indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland.

Het bestuur beslist ieder jaar

Het bestuur van Pensioenfonds SNS REAAL beslist ieder jaar over verhogen. Het bestuur krijgt advies van deskundigen. Het bestuur beslist op basis van de financiële positie van het fonds. Deze positie blijkt uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een getal dat aangeeft hoe goed het pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger, hoe beter. De dekkingsgraad is de beleggingen gedeeld door de verplichtingen. Aan het begin van het jaar maakt het bestuur zijn beslissing bekend. U krijgt thuis bericht hierover.

Wat is de dekkingsgraad nu?

Kijk bij financiële situatie voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad.  Meer informatie over de dekkingsgraad en de invloed hiervan op de beslissing over verhoging leest u in het jaarverslag.

Indexatie afgelopen jaren

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:
 

  Indexatie Stijging van de prijzen*
Indexatie 2024 over 2023 0,00% -0,41%
Indexatie 2023 over 2022 3,39% 14,33%
Indexatie 2022 over 2021 0,98% 3,42%
Indexatie 2021 over 2020 0,00% 1,22%
Indexatie 2020 over 2019 0,18% 2,72%
Indexatie 2019 over 2018 0,80% 2,10%
Indexatie 2018 over 2017 0,32% 1,33%
Indexatie 2017 over 2016 0,00% 0,42%
Indexatie 2016 over 2015 0,13% 0,66%
Indexatie 2015 over 2014 0,00% 1,05%
Indexatie 2014 over 2013 1,41% 1,56%

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verwachting voor de komende jaren

De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) kunnen verhogen is klein. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, maar niet uitgesloten.

Documenten