Financiële positie

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Of we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen, bepalen we aan het eind van het jaar. We kijken dan naar de financiële positie van het fonds per eind oktober. De beleidsdekkingsgraad moet dan minimaal 110% zijn om de pensioenen (deels) te kunnen verhogen.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Dekkingsgraden