Financiële positie

Update december 2022

Beleidsdekkingsgraad december: 116,6%

De beleidsdekkingsgraad bleef in december gelijk, ondanks de indexatie. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

De rente is in de afgelopen maand gestegen. Door de stijgende rente daalden de verplichtingen en de vastrentende waarden. De waarde van de aandelen daalden eveneens. Als gevolg van de  toegekende indexatie stegen de verplichtingen. Uiteindelijk resulteerde dit in een daling van de dekkingsgraad (UFR) van 117,6% in november naar 114,9% in december.

Lees meer

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op korte termijn heeft een lage dekkingsgraad geen gevolgen voor de uitkeringen en de pensioenopbouw. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

Of we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen, bepalen wij aan het eind van het jaar. We kijken dan naar de financiële positie van het fonds per eind oktober. De beleidsdekkingsgraad moet dan minimaal 110% zijn om de pensioenen (deels) te kunnen verhogen. Het bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 3,39%. 

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Dekkingsgraden