Financiële positie

Beleidsdekkingsgraad april: 118,2%

In april is de waarde van de beleggingen gedaald. Door een stijging in de rente daalden de verplichtingen. Per saldo leidde dit tot een stijging van de actuele dekkingsgraad van 118,7% naar 119,5%.  

De beleidsdekkingsgraad is in april gestegen van 117,9% naar 118,2%. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie). 

De benodigde beleidsdekkingsgraad voor volledige indexatie is 139% (stand oktober 2023). Deze stand is afhankelijk van marktomstandigheden, zoals marktrente en inflatie en kan daardoor wijzigen.

Lees meer

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Of we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen, bepalen we aan het eind van het jaar. We kijken dan naar de financiële positie van het fonds per eind oktober. De beleidsdekkingsgraad moet dan minimaal 110% zijn om de pensioenen deels te kunnen verhogen. De TBI-grens voor volledige indexatie wordt dan ook bepaald.

Wat houdt de TBI-grens ofwel Toekomstbestendig Indexeren in?
In de wet staan regels voor indexatie. Zo mogen wij alleen indexeren als we voldoen aan de vereisten voor Toekomstbestendig Indexeren (TBI). Dat houdt in dat als er geïndexeerd wordt er voldoende financiële ruimte moet zijn om dit ook in de toekomst te kunnen doen.  

De beleidsdekkingsgraad waarbij wij de pensioenen volledig mogen indexeren, heet de TBI-grens. Deze grens wordt onder andere bepaald door de stand van de rente. Doordat de rente wijzigt, kan de TBI-grens ook wijzigen.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Dekkingsgraden