Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Actieve en arbeidsongeschikte deelnemers

Toelichting op het UPO 2019
Op deze pagina vindt u extra informatie bij het UPO 2019. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website.


Algemene informatie

Uw persoonlijke gegevens
Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact met uw HR-afdeling of met ons op. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren.

Uw partner
Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2019, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2019, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

Uw pensioengegevens
Wilt u meer weten over de opbouw van uw pensioen of over de pensioenregeling? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3

Dit jaar staat bij uw pensioengegevens op het UPO voor het eerst vermeld wat uw werkgever en uzelf hebben betaald aan pensioenpremie. Uw werkgever draagt het totaal vermelde premiepercentage van uw salaris af aan het pensioenfonds. Daarvan betaalt u het percentage van de pensioengrondslag dat daaronder op UPO vermeld staat.

Waarom zie ik een recente wijziging niet op het UPO staan?
Het UPO geeft de stand weer per 1 januari van dat jaar. Wijziging na deze datum zijn nog niet verwerkt en ziet u ook niet terug op het UPO.

Waarom staat het bereikbaar pensioen niet meer op het Uniform Pensioenoverzicht?
Hoeveel pensioen u op uw pensioendatum gaat ontvangen staat niet vast. Dit is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld de financiële positie van het fonds, de afspraken die de vakbonden en de werkgever maken maar ook persoonlijke keuzes. Besluit u bijvoorbeeld minder te gaan werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op.

Daarom vermelden wij het bereikbaar pensioen niet meer op het UPO. Het bereikbaar pensioen kunt u terugvinden in Mijn Pensioen.

Mijn collega en ik hebben hetzelfde salaris, waarom is mijn pensioen anders?
Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttime percentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast is een echtscheiding met verdeling van pensioen van invloed op de hoogte van het pensioen. Of heeft een van de twee een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) over laten dragen naar het Pensioenfonds SNS REAAL.

 

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Wat hebt u aan pensioen opgebouwd?
Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2019 hebt opgebouwd. Stel dat u was gestopt met werken op 1 januari 2019, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken in uw huidige dienstverband? Dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt.

Ongehuwdenpensioen
Bent u vanaf uw 65-jarige leeftijd niet getrouwd? Dan ontvangt u in aanvulling op het pensioen, een levenslang bruto bedrag per jaar. U ontvangt dit bedrag zolang u ongehuwd bent.

Alleenstaandenpensioen
Bent u vanaf uw 65-jarige leeftijd alleenstaand? Dan ontvangt u in aanvulling op het pensioen, levenslang een bruto bedrag per jaar. U ontvangt dit bedrag zolang u alleenstaand bent.

Voorwaardelijk pensioen uit overgangsbepalingen
Het voorwaardelijk pensioen is een extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. Over deze dienstjaren hebt u namelijk minder pensioen opgebouwd dan mogelijk is volgens de fiscale regelgeving. Het extra pensioen wordt opgebouwd tot maximaal 1 januari 2021. Ligt uw 62-jarige leeftijd na deze datum dan ontvangt u niet het volledige bedrag aan extra pensioen. Als uw pensioenopbouw eindigt voor deze datum of als u eerder met pensioen gaat, hebt u recht op het extra pensioen dat op dat moment voor u is opgebouwd. Het deel dat u al hebt opgebouwd, vindt u op het pensioenoverzicht. Dit is meegeteld in het bedrag aan opgebouwd pensioen.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?
Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen.


Welk pensioen kunt u verwachten?

Te bereiken pensioen
Op het UPO staat hier geen bedrag vermeld. Voor uw te bereiken pensioen gaat u naar Mijn Pensioen of naar mijnpensioenoverzicht.nl.

AOW
Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Na uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen recht op een uitkering, ook als u niet meer in dienst bent wanneer u overlijdt. In het Pensioen 1-2-3 staat meer informatie hierover.

Opbouw van uw pensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid biedt uw pensioenregeling de volgende voorziening.

  • U blijft over het deel dat u arbeidsongeschikt bent pensioen opbouwen. U hoeft hiervoor dan geen premie meer te betalen.
  • Uw mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt hoeveel pensioen u blijft opbouwen.
  • Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt, verandert ook de pensioenopbouw en de uitkeringen bij overlijden.

In het Pensioen 1-2-3  staat meer informatie hierover.

 

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Het kan hoger worden door indexatie (verhoging) of lager worden door korten. Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële situatie van het pensioenfonds.

U vindt meer informatie over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad op de website.

Verhoging pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten groeien. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Hier vindt u een overzicht van de indexatie van het afgelopen paar jaar.

Verlaging pensioen
Het verlagen (korten) van pensioen is op dit moment niet aan de orde. Uw pensioen is de afgelopen jaren niet verlaagd.

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw (eventuele) huidige inkomen vergelijken en samen met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk pensioen bekijken.
 

Persoonlijke pensioenplanner

Wilt u zelf bekijken wat de invloed is van keuzes bijvoorbeeld minder werken of eerder stoppen met werken? Ga dan naar Mijn pensioen en log in met uw DigiD.
 

Hebt u vragen? Of wilt u een wijziging doorgeven?

Lees dan verder op de website of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 020 426 63 80 of via pf.snsreaal@blueskygroup.nl. U kunt ook een persoonlijke afspraak maken, bijvoorbeeld als uw pensioendatum dichterbij komt en u hulp nodig hebt bij uw keuzes.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
 

Wat is een factor A?

De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan.

Waar heb ik de factor A voor nodig?
De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2019. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

 

Disclaimer

Het Uniform Pensioenoverzicht en deze toelichting zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement hier downloaden.

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden