Hebt u een klacht?

Hoe kunt u een klacht indienen?

Hebt u een klacht? Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit horen we graag.

 • Bel met ons via (020) 426 63 80 van 9.00 - 17.00 uur ma-vr. Komen we er samen niet uit, dan nemen wij uw klacht verder in behandeling.
 • U kunt ook het online contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar pf.snsreaal@blueskygroup.nl.
 • Of een brief sturen naar Pensioenfonds SNS REAAL, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.

Geef aan ons door:

 • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
 • Uw polisnummer.
 • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Hoe behandelen we uw klacht?

 • U ontvangt van de uitvoeringsorganisatie een ontvangstbevestiging.
  Indien er sprake is van een telefonische klacht wordt geen schriftelijke ontvangstbevestiging of ontvangstbevestiging per e-mail aan de belanghebbende gestuurd. In dat geval wordt in het gesprek de ontvangst van de klacht bevestigd. 
 • Indien de uitvoeringsorganisatie voor het behandelen van de klacht meer informatie nodig heeft, vragen wij u om meer informatie en een termijn wanneer de uitvoeringsorganisatie de informatie wenst te ontvangen.
 • U ontvangt binnen 4 weken na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht.
  Als de uitvoeringsorganisatie meer informatie nodig heeft voor het behandelen van de klacht, worden de 4 weken verlengd met de termijn voor het ontvangen van de extra informatie.
   
 • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen 4 weken uw klacht met motivatie schriftelijk bij het bestuur van het pensioenfonds indienen. Dit kan via het online contactformulier of via een brief.
 • Het bestuur onderzoekt uw klacht. Hierbij past het bestuur schriftelijk of mondeling hoor en wederhoor toe.
 •  Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van het bestuur.
   
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er binnen het pensioenfonds geen bezwaarmogelijkheid meer. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) en de ombudsman.
 • U kunt altijd uw klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

 

Geschilleninstantie Pensioenfondsen vanaf 1 januari 2024

U kunt sinds 1 januari 2024 uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Dit doet u kosteloos. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als officiĆ«le geschilleninstantie voor pensioenfondsen in het geval de interne klachtenprocedure volledig is doorlopen. De klacht moet betrekking hebben op de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. U leest er meer over op de website www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

Bijlage Grootte
177.81 kB