Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf pensionering zolang u leeft

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt of uiterlijk vijf jaar na uw AOW-datum. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds SNS REAAL is vooral afhankelijk van:

  • De hoogte van het salaris dat u hebt verdiend;
  • De inhoud van de pensioenregeling;
  • Het aantal jaren dat u deelneemt.

Het ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw 68ste elke maand, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en onder Mijn pensioen als u inlogt op deze website.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op.

Voorwaardelijke middelloonregeling

De pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling. Dat betekent dat u elk jaar pensioen opbouwt op basis van het pensioengevend salaris van dat jaar.

Stijgt uw salaris, dan werkt dit door in de pensioenopbouw van dat jaar en de volgende jaren. De pensioenopbouw is voorwaardelijk, omdat het pensioenfonds hiervoor genoeg geld moet hebben (premie). De verhoging is ook voorwaardelijk. U krijgt alleen verhoging als het pensioenfonds genoeg geld heeft.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u in 2023 bij de Volksbank 1,875% aan ouderdomspensioen op. Bij Athora bouwt u in 2023 1,766% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld pensioen opbouwen

Bruto fulltime maandsalaris 2023 (peildatum 1 januari)

€ 3.500,-

Bruto fulltime jaarsalaris 2023 (13,96 x maandsalaris)

€ 48.860,-

Franchise 2023

€ 16.322,-

Pensioengrondslag (pensioengevend salaris -/- franchise)

€ 32.538,-

Pensioenopbouw 2023 de Volksbank (1,875% x € 32.538,-)

€ 610,09

Pensioenopbouw 2023 Athora (1,766% x € 32.538,-)

€ 574,62

 

Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Veelgestelde vragen over ouderdomspensioen

Bent u nog in dienst?
•    U wilt eerder met pensioen?
Bespreek op tijd de gewenste pensioendatum met uw werkgever. Geef de afgesproken pensioendatum per brief of e-mail vervolgens aan ons door. U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

•    U wilt op uw reglementaire pensioenleeftijd met pensioen?
U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

Bent u al uit dienst?
•    U wilt uw pensioen voor uw reglementaire pensioenleeftijd ontvangen?
Geef de gewenste pensioendatum minstens zes maanden van tevoren per brief of e-mail aan ons door. U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

•    U wilt uw pensioen op uw reglementaire pensioenleeftijd ontvangen?
U ontvangt van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief en het benodigde aanvraagformulier om uw pensioenkeuzes door te geven.

Standaard gaat u met pensioen op 68 jaar. U kunt eerder met pensioen gaan, op zijn vroegst als u 55 jaar bent. Uw pensioenuitkering wordt dan lager. Uw partner krijgt ook minder na uw overlijden.

Wilt u eerder met pensioen? Bespreek dit dan met uw werkgever. Doe dit wel op tijd. Minstens zes maanden vóór de gewenste ingangsdatum van uw pensioen.

Je bouwt pensioen op over het deel van je vaste jaarinkomen dat boven de AOW-franchise uitkomt. Dat deel noemen we de pensioengrondslag. Ook bouw je pensioen op over je variabele jaarinkomen.

Het vaste jaarinkomen bestaat uit:

  • a. 12 maal het maandsalaris
  • b. de vakantietoeslag
  • c. de 13e maand
  • d. eventuele niet in het maandsalaris begrepen vaste toeslagen die door de werkgever als pensioengevend zijn aangemerkt.

Voor deelnemers waarvoor de 30% regeling van toepassing is, geldt dat de door de werkgever op deze basis gedane verstrekkingen geen onderdeel zijn van het vaste jaarinkomen. Het variabele jaarinkomen wordt gedefinieerd en vastgesteld door de betreffende werkgever.

Vragen