Pensioen 123 Laag 2

Kosten

Onze kosten

Pensioenfonds SNS REAAL maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht.

Welke kosten maken wij?

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

De kosten van het pensioenfonds zijn gesplitst naar kosten pensioenbeheer en kosten vermogensbeheer. Dit komt tot uiting in de kengetallen waarbij de pensioenuitvoeringskosten gerelateerd worden aan het aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers (uitgedrukt in euro’s per deelnemer) en waarbij de vermogensbeheer- en transactiekosten gerelateerd worden aan het gemiddelde belegd vermogen (uitgedrukt in % van het gemiddeld belegd vermogen).

Kengetallen kosten uitvoering 

2020

2019

2018

2017

2016

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in EUR

344

326

321

312

290

Vermogensbeheerkosten in % van het gemiddeld belegd vermogen

0,25

0,26

0,26

0,22

0,20

Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen

0,05

0,05

0,08

0,14

0,15

Aantal actieven en pensioengerechtigden

9.342

9.248

9.241

9.352

10.019

Gemiddelde belegd vermogen (in EUR miljoen)

4.207

3.894

3.385

3.317

3.318

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Documenten