Financiële positie

Update maart 2022

De beleidsdekkingsgraad steeg licht in maart namelijk van 114,0% naar 114,2%. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

In maart steeg de marktrente waardoor onze pensioenverplichtingen fors daalden in waarde. In combinatie met de dalende matchingportefeuille, door de gestegen rentes, daalde de totale waarde van de beleggingsportefeuille. De returnportefeuille steeg licht. Omdat de pensioenverplichtingen sterker daalden dan de totale waarde van de beleggingsportefeuille steeg de actuele dekkingsgraad van 112,6% naar 115,5%.

Lees meer

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op korte termijn heeft een lage dekkingsgraad geen gevolgen voor de uitkeringen en de pensioenopbouw. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

Of we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen, bepalen wij aan het eind van het jaar. We kijken dan naar de financiële positie van het fonds per eind oktober. De beleidsdekkingsgraad moet dan minimaal 110% zijn om de pensioenen (deels) te kunnen verhogen.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Dekkingsgraden