Nieuws

Wel of geen recht op bezwaar maken tegen de harmonisatie

4 maart 2022

Per 1 januari 2021 hebben wij alle pensioenen in de oude pensioenregelingen omgezet naar de huidige pensioenregeling. Tegen de harmonisatie kunnen sommige deelnemers bezwaar maken. Onlangs ontving u een brief ter herinnering aan het verstrijken van de bezwaartermijn. In die brief wordt in algemene zin melding gemaakt van een wettelijk recht op bezwaar.

Of u ook echt bezwaar kunt maken tegen de harmonisatie, hangt af van uw persoonlijke situatie. In de brief die u begin februari ontving staat of er in uw situatie bezwaar mogelijk is. Deze brief vindt u in Mijn documenten in Mijn pensioen.