Nieuws

Beleidsdekkingsgraad januari 2022 114,0%

28 februari 2022

De beleidsdekkingsgraad steeg in december van 113,9% naar 114,0% per eind januari. De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen, omdat die een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden over de voorbije 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt om jaarlijks een besluit te nemen over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexatie).

In januari steeg de marktrente waardoor onze pensioenverplichtingen daalden in waarde. Daartegenover stegen de pensioenverplichtingen door de gewijzigde UFR methodiek. De daling van de waarde van de aandelen zorgen ervoor dat de actuele dekkingsgraad (UFR) afnam van 115,0% naar 112,7%.