Nieuws

Upload uw bewijs van in leven zijn via Mijn pensioen

18 oktober 2021

Eenvoudig en snel uw formulier uploaden in Mijn pensioen

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties. De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ (attestatie de vita).

Het formulier (laten) invullen

Het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn bijvoorbeeld een notaris, gemeente, ambassade of consulaat. Op de website van de Rijksoverheid kunt u invoeren in welk land u woont, en waar u terecht kunt om het tweede gedeelte in te laten vullen. 

Kies uw land of gebied

Upload het formulier via Mijn Pensioen

Log in en kies vervolgens voor Documenten uploaden. Zorg er voor dat het ingevulde document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB.

Documenten uploaden naar Mijn pensioen is snel, veilig en efficient. Omdat de documenten direct gekoppeld zijn aan uw gegevens, kunnen wij sneller aan de slag met uw verzoek. 

Naar Mijn Pensioen

Stuur het formulier op tijd door

Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen.

Lukt uploaden via Mijn pensioen niet? Dan zijn er andere opties: