Nieuws

Resultaten nader onderzoek naar datalek bij BSG zijn bekend

24 september 2021

Wij hebben u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group (BSG), onze uitvoeringsorganisatie. BSG heeft de data die mogelijk gelekt kunnen zijn laten analyseren door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. De uitkomst van dit onderzoek is nu bekend en is in lijn met de voorlopige analyse.

Uitkomsten van het onderzoek

  • Bent u nog niet met pensioen?

Uit het onderzoek blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat er persoonsgegevens van u gelekt zijn.

  • Ontvangt u pensioen of hebt u een waardeoverdracht gedaan?

We kunnen bevestigen dat vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt zijn. Het gaat om data als namen, geboortedatum, polis- en personeelsnummer, bankrekeningnummers en pensioenbedragen. Er is geen kopie van uw identiteitsbewijs gelekt. Medegezien de aard van de gelekte persoonsgegevens is de kans op identiteitsfraude, zoals eerder aan u gemeld, beperkt.

Maatregelen

Uw digitale veiligheid is voor ons van groot belang. Het ontstane datalek nemen wij dan ook hoog op. Blue Sky Group heeft direct een aantal acties in gang gezet dat tot doel heeft herhaling te voorkomen. Ook is versterkt toezicht ingesteld op activiteiten rond de uitvoering van uw pensioen, zijn betrokken toezichthouders geïnformeerd en is aangifte gedaan bij de politie. 

Daarnaast kijken wij, het bestuur van uw pensioenfonds, mee vanuit onze eindverantwoordelijkheid naar de processen en het onderzoek naar waar verbeteringen haalbaar zijn en hoe risico’s zijn te beperken om de kans op een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Blijf alert op informatie die u van ons ontvangt

Als gevolg van het datalek is het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude of andere financiële delicten naar onze inschatting beperkt. Desondanks vragen we u om alert te blijven op mogelijke fraude met uw gegevens en informatie die u van ons ontvangt. Kwaadwillenden zouden zich kunnen voordoen als Blue Sky Group of het pensioenfonds en u om bepaalde informatie vragen.

Als u twijfelt of een brief of e-mail waarin u om informatie wordt gevraagd wel van het pensioenfonds afkomstig is, neem dan direct contact met ons op via telefoon (020) 426 63 80 of e-mail pf.snsreaal@blueskygroup.nl.