Nieuws

Pensioenfonds SNS REAAL zoekt bestuurder namens gepensioneerden

16 februari 2021

In verband met het aflopen van de tweede bestuurstermijn van Joop Ossel is binnen het bestuur van pensioenfonds SNS REAAL een vacature namens de gepensioneerde deelnemers ontstaan. We zijn dan ook op zoek naar kandidaten die al een pensioenuitkering van het fonds ontvangen. Gezien de huidige samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur wordt gezocht naar kandidaten die zitting kunnen nemen in de Finance & Risk-commissie.

Als bestuurder van Pensioenfonds SNS REAAL hebt u inhoudelijk te maken met boeiende vraagstukken, zoals het beleggingsbeleid, de communicatie en het premiebeleid. U houdt zich ook bezig met hoe ervoor te zorgen dat het fonds voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen waarbij u steeds de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen in ogenschouw neemt.  Kortom een rol waarin u wordt uitgedaagd om met een brede blik naar diverse onderwerpen te kijken en waarin u al uw kwaliteiten en ervaringen kan aanspreken.

Beschikt u over een helicopterview, heeft u affiniteit met risicomanagement, verslaglegging en compliance en wilt u zich inzetten voor de Finance & Risk-commissie van ons Pensioenfonds SNS REAAL? Dan zou u weleens de geschikte kandidaat voor ons kunnen zijn.

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zich bij het pensioenfonds vertegenwoordigd weten. Wij streven dan ook diversiteit na in de samenstelling van het bestuur en zouden het erg fijn vinden als ook vrouwelijke deelnemers zich hiervoor kandidaat zouden willen stellen.

Het tijdsbeslag voor een bestuursfunctie bedraagt gemiddeld 1 dag per week. Bestuursleden die namens de gepensioneerden zitting nemen in het bestuur, ontvangen hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Aanmelden of meer informatie?

Download hieronder het volledige functieprofiel. Als u nog vragen hebt over de procedure of iets anders wilt weten, stuur dan een e-mail naar Eelco Blaauw

Wekt deze functie uw enthousiasme en wilt u graag een bijdrage leveren aan uw eigen pensioenfonds? Mail uw belangstelling en motivatie voor 1 april naar Eelco Blaauw.