Ons beleid

Ons beleid

Het pensioenfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Samen streven we naar een efficiënte en effectieve uitvoering van de pensioenregeling, zoals in het arbeidsvoorwaardelijke overleg is overeengekomen. Hieronder kunt u doorklikken naar informatie over het beleid en de strategie van het pensioenfonds.

Beleggingsbeleid en Investment Beliefs

Het pensioenfonds streeft ernaar om de Beleggingen voortdurend, zoveel als mogelijk is, op een prudente wijze af te stemmen (matchen) op de Verplichtingen. Het fonds hanteert  een dynamisch balansrisicomanagementbeleid, waarbij de risicoafdekkingen en de beleggingen kunnen variëren qua samenstelling en benut risicobudget, afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds op marktwaarde.

Lees meer
mvb

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Bekijk hier hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Integriteitsbeleid

Pensioenfonds SNS REAAL draagt zorg voor de pensioenen van ongeveer 20.000 deelnemers. Deze deelnemers moeten er op kunnen vertrouwen dat het bestuur van het pensioenfonds de werkzaamheden op integere wijze uitvoert. Het gaat immers om “hun geld”. 

Lees meer

Indexatiebeleid

De prijzen stijgen bijna altijd. Met € 100,- kunt u over een paar jaar minder kopen dan nu. Over twintig jaar nog minder. En pensioen kan lang duren. Het bestuur probeert daarom ieder jaar uw pensioen te verhogen. Verhogen kan alleen als er genoeg geld is. 

Lees meer

Uitbestedingsbeleid

Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om een deel van de activiteiten aan anderen uit te besteden. Een belangrijk argument om te kiezen voor uitbesteding is dat een gespecialiseerde partij bepaalde werkzaamheden beter en/ of voor een lagere prijs kan uitvoeren, doordat zij dit voor meerdere partijen doen.

Lees meer

Financieel crisisplan

Het bestuur heeft een beleidsplan Financiële crisis op- en vastgesteld. De essentie daarvan komt neer op een beschrijving van de maatregelen die het bestuur op korte termijn effectief zou kunnen inzetten in geval van een financiële crisis.

Lees meer