Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor Pensioenfonds SNS REAAL en de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Pensioenfonds SNS REAAL heeft een zogenaamd paritair bestuur. De bestuurders zijn allemaal deelnemer in het fonds en zijn afkomstig uit de volgende geledingen:

  • Pensioengerechtigde bestuurders (2)
  • Bestuurders in actieve dienst en namens de werknemers (4)
  • Bestuurders die door de werkgever zijn voorgedragen (2)

Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. De voorzitter is niet gelieerd aan de werkgevers waarvoor het fonds de pensioenregeling uitvoert.

Samenstelling bestuur

Op dit moment ziet het bestuur er als volgt uit:

Margreet Oostenbrink (voorzitter)

Eric Bot (secretaris, lid namens de werknemers)

228

Mariette Naber- de Jong (lid namens de werknemers)

Berry van Sonsbeek (lid namens de werknemers)

Benno Honsdrecht (lid namens de werknemers)

Wouter Frerichs (lid namens de gepensioneerden)

Ewoud Goudswaard (lid namens de gepensioneerden)

Marry Beuker (lid namens werkgever Athora)

Wendy Sjonger (lid namens de werkgever de Volksbank)