Verantwoordingsorgaan

Taken van het verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over het beleid van het bestuur. Dit oordeel wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Verder heeft het orgaan diverse adviesrechten. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur, de Raad van Toezicht, de externe accountant en de externe certificerende actuaris.

De belangrijkste taken van het verantwoordingsorgaan zijn:

 • het voordragen van kandidaten voor bestuurszetels namens deelnemers en gepensioneerden in het bestuur
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over diverse onderwerpen
 • het doen van een voordracht voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht

Meer over de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan en de wijze van samenstelling van dit orgaan, kunt u vinden in het reglement van het verantwoordingsorgaan. Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van een lid van het verantwoordingsorgaan vindt u in deze profielschets.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende leden:

Namens de actieven:

 • Hans Jacobs
 • Harmen Hessels (vicevoorzitter)
 • Frans Lacon*
 • Dirk Buijs
 • Martin Biemond

Namens de pensioengerechtigden:

 • Betty Verheul
 • Rob Engels (voorzitter)
 • Aad Borsboom
 • Cees de Mooij*

Namens de werkgever:

 • Linda Koetsier (secretaris)
 • Yvonne Drenth*

*Afwezig op de foto.

sns