Verantwoordingsorgaan

Taken van het verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan geeft een algemeen oordeel over het beleid van het bestuur. Dit oordeel wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Verder heeft het orgaan een aantal instemmingsrechten en diverse adviesrechten. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur, de Raad van Toezicht, de externe accountant en de externe certificerende actuaris.

De belangrijkste taken van het verantwoordingsorgaan zijn:

 • het voordragen van kandidaten voor bestuurszetels namens deelnemers en gepensioneerden in het bestuur
 • het jaarlijks geven van een algemeen oordeel over het beleid van het bestuur
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over diverse onderwerpen
 • het doen van een voordracht voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.

Meer over de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan en de wijze van samenstelling van dit orgaan, kunt u vinden in het reglement van het verantwoordingsorgaan. Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van een lid van het verantwoordingsorgaan vindt u in deze profielschets.

Als het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de Raad van Toezicht, wenden tot de Ondernemerskamer van het Gerechtshof van Amsterdam. Het bestuur mag voor die tijd een reactie geven.

Bijlage Grootte
103.32 kB
20.39 kB

Leden van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende leden:

Namens de actieven:

 • Hans Jacobs (voorzitter)
 • Harmen Hessels (secretaris)
 • Frans Lacon
 • Dirk Buijs
 • Martin Biemond

Namens de pensioengerechtigden:

 • Ab Engelsman (vice-voorzitter)
 • Rin Visser
 • Betty Verheul

Namens de werkgever:

 • Linda Koetsier
 • Yvonne Drenth